Bissensvej Børnehave

Børnehaven Bissensvej

Velkommen til Børnehaven Bissensvej

Børnehaven Bissensvej er en kommunal aldersintegreret 0–5 års fleksinstitution, der er bygget og indviet i 1979. Bissensvej ligger i nordbyen med dejlige naturomgivelser tæt på, som vi benytter rigtig meget på vores mange ture ud af huset. Bissensvej er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Bissensvej er normeret til 66 børn, som er fordelt på tre grupper efter et aldersprincip. Grøn (yngstegruppe) 12 - 14 af de yngste børn. Rød (minifleksgruppe) 16 - 20 af de børn, der aldersmæssigt ligger i midten. Gul (storgruppe) 18 - 24 af de ældste børn.

Midt i huset har vi et fællesrum, der i hverdagen er indrettet med plads til at bevæge sig. Vi har forskellige motoriske redskaber, og vi bruger legestuen til mange forskellige aktiviteter og arrangementer.

Vores legeplads ligger i direkte tilknytning til alle husets grupper og byder på masser af udfordringer, afstemt i forhold til børnenes alder og udviklingsniveau. Den er indrettet med mange små rum, hvor der er mulighed for uforstyrret leg, fordybelse, sansemotorisk stimulering, udforskning og samvær. Vi har også bålplads, sandkasser, et skurkeskur, en høj, rutsjebaner, legehuse, gynger og meget mere. 
 

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i daginstitution? Hvis du er interesseret i at se og høre mere om Bissensvej, så er du velkommen til at ringe og aftale en tid, så vi kan give en rundtur i huset og på legepladsen!

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Gitte Lykke på telefonnummer 72 10 61 05

Personalet

På Bissensvej er der ansat 6 uddannede pædagoger, 4 medhjælpere, 1 husassistent samt skiftende pædagogstuderende. Vi har indimellem skolepraktikanter, virksomhedspraktikanter og ansatte efter lov om aktivering i huset.

Vi er en lille blandet flok, nye som gamle, med vidt forskellige kompetencer. Vi vægter høj faglighed og et rigtig godt arbejdsmiljø, med høj social kapital og glimt i øjet.

Bissensvej har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
Pædagogisk leder er Gitte Lykke, mail: gitte.lykke@fredericia.dk
Distriktsinstitutionsleder er Hanne Bramm, mail: hanne.bramm@fredericia.dk
 

Måltider

Målsætning for Bissensvejs måltidspædagogik:

• At inspirere børnene til at få gode kostvaner, og til selv at kunne træffe sunde valg på forskellige tidspunkter i deres udvikling
• At skabe samarbejde mellem institution og forældre, hvor sund mad og sunde måltider er en fælles sag
• At børnene forbinder det at spise med noget rart og udvikler madmod i fællesskabet
• At fremme børnenes sociale kompetencer og følelsen af at tilhøre fællesskabet via måltiderne
• At lære børnene om kost og hygiejne
 

Målsætningen opfyldes ved at:

• Både børn, forældre og personale ved, hvad et sundt og nærende måltid er samt har baggrundsviden om, hvorfor kosten er vigtig
• Maden er indbydende og med gode smagsoplevelser
• Rammerne for måltidet er strukturerede og genkendelige
• Selve måltidet foregår i en god stemning, hvor børn og voksne giver plads til nærhed, fordybelse og tid til samtale
• Lyd- og aktivitetsniveau dæmpes, således at der skabes ro før og under måltiderne
• Vi alle kender og overholder Bissensvejs kostpolitik og lever op til den - både dagligt og ved festlige lejligheder/fødselsdage
 

I denne valgperiode er det de 0-5 årige børn, der har valgt madordning (2017 – 2019). Vi har vores egen kostfaglig eneansvarlige, som tilbereder al vores mad, bager flutes og rugbrød. Frokostordningen omhandler udelukkende frokostmåltidet. 

Alle børn skal selv medbringe hel frugt og grønt til mellemmåltiderne. Vi sørger for forskelligt brød og at vaske og skære frugt/grønt. Der drikkes vand af medbragte drikkedunke til mellemmåltiderne.
Frugt/grønt skal lægges i dit barns stues køleskab. Mellemmåltiderne er ikke fuldt ud mættende, da de ikke er hovedmåltider. I ferieperioder kan I blive bedt om selv at medbringe færdige mellemmåltidsposer!
 

Bilag

Dagligdagen

En dag på Bissensvej ser typisk sådan ud:

 • Kl. 6.30 - 7.30​ Bissensvej åbner og der er medbragt morgenmad​
 • Kl. 7.30 - 8.45​ Aktiviteter ude og inde i små eller større grupper​
 • Kl. 8.45 - 9.15 Mellemmåltid​
 • Kl. 9.15 - 10.45​ Dagens pædagogiske læreplansaktiviteter​
 • Kl. 11.00 - 12.00​ Frokost​
 • Kl. 12.00 Leg og eftermiddagslur til dem der trænger​
 • Kl. 14​.00 Mellemmåltid​
 • Kl. 14.00​ Aktiviteter ude eller inde i større eller mindre grupper​
 • Kl. 16.00​ Vi samler alle på en af stuerne/legestuen/køkkenet eller ude
 • Kl. 16.30​ Vi siger farvel og tak for en skøn dag!! (Fredag kl. 16)​

 
Ugens rytme

 • Mandag: Læreplansaktiviteter
 • Tirsdag: Turdag for Rød gruppe og Grøn
 • Onsdag: Turdag for Gul gruppe
 • Torsdag: Læreplansaktiviteter
 • Fredag: Legetøjsdag!

Vi forbeholder os altid retten til at følge børnenes spor og griber gerne dagen! Derfor improviserer vi nogle gange fra de planer, vi har lavet. Vejret kan f.eks. pludselig inspirere til en ny leg og give anderledes muligheder.

Årets gang

I Børnehaven Bissensvej har vi mange nye og gamle traditioner. Vi har klassisk Fastelavn, fællesspisning, legepladsarbejdsdage, bedsteforældre-blomsterdag, sommerfest, emneuger og julefrokost. Vi finder også på nye små pop-up dage, som f.eks. pyjamasparty, hvor både børn og voksne suser rundt i nattøj hele dagen.

Bilag

Forældreråd
Forældrerådet er forældrenes talerør til at få indflydelse på dagligdagen i Børnehaven Bissensvej. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig personligt til et af medlemmerne. Se nedenstående mailadresseliste.
 
Hvad laver man i forældrerådet?
Forældrerådet tager sig af det nære i institutionens dagligdag og arrangementer med forældre. Vi bager – eller får nogen til at bage – og hjælper til, hvor der lige mangler en hånd.
 
Eksempler på arrangementer som vi organiserer:
• Legepladsdag – hvor alle inviteres til en fornøjelig arbejdsdag
• Bedsteforældredage i børnehave og vuggestue
• Fællesspisning
• Julearrangement
• Sommerfest
• Foto – portrætbilleder af børnene
 
Foruden arrangementer i børnehuset, drøfter vi de punkter, forældrebestyrelsen har på dagsordenen. Vi diskuterer, hvordan eventuelle ændringer og retningslinjer derfra kan udmøntes. Via vores repræsentant i forældrebestyrelsen kan vi komme med input til bestyrelsen. Vi arbejder ligeledes med principper for det pædagogiske arbejde.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i daginstitutionen, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i oktober i forbindelse med forældremødet. Det eneste, du skal gøre, er at komme til mødet og sige, at du gerne vil stille op. Hvis flere melder sig, end der er behov for, laver vi en hurtig afstemning.
 
Forældrerådet oktober 2016/2017
 
Formand, forældrerådsrepræsentant, områdebestyrelsesmedlem
Søren Kjærbøl, far til Aviaja på Gul og Malik på Rød
soren@kjaerboel.dk
2091 9192
Sidder i 2 år. På valg i 2018
 
Kasserer, forældrerådsrepræsentant
Anne Nielsen, mor til Simon på Rød
anne.stump9@gmail.com
2347 8454
Sidder i 2 år. På valg i 2017
 
Forældrerådsrepræsentant
Britt Juul, mor til Ella på Rød
britt_juul@hotmail.com
2230 1133
Sidder i 2 år. På valg i 2018
 
Forældrerådsrepræsentant
Allan Juul Lønqvist, far til Jens på Gul
a.j.lqvist@hotmail.com
3120 5339
Sidder i 2 år. På valg i 2018
 
Forældrerådsrepræsentant
Anders Christensen, far til Olivia på Grøn
andersjacobc@gmail.com
2193 1174
Sidder i 1 år. På valg i 2017
 
Suppleant
Samo Kace, far til Theo på Rød
samo.kace@hotmail.com
4181 9187
Sidder i 1 år. På valg i 2017
 
Personalerepræsentant
Mariane F. Hansen, pædagog i Reden
mariane.hansen@fredericia.dk
2830 7012
Sidder i 2 år. På valg i 2018
 
Pædagogisk leder
Gitte Lykke
gitte.lykke@fredericia.dk
2099 8814

 
 
 
Pædagogisk arbejde
Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.
Feedback