Fredericia.dk samler statistik ved hjælp af cookies.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Vi bruger statistik til løbende at forbedre siden. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit Nej. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookies


Du har tidligere fravalgt cookies fra Fredericia.dk. Klik her for at tillade cookies fra Fredericia.dk. Læs mere om cookiesRands Fjord 

Rands Fjord var tidligere en fjordarm til Vejle fjord. I midten af 1800-tallet blev den inddæmmet og omdannet til en ferskvandssø.
I dag er søen på 140 ha og er den største i området. Spang å løber igennem søen og ud i Vejle fjord.

Landskabet
Søen og omgivelserne er fredet med det formål at bevare det flotte landskab og give offentligheden øget adgang til området. 
Landskabet omkring Rands fjord er et bakket terræn med småskove, lavtliggende frodige enge og rørsump, afgræssede enge, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove.
Adgang
Der er anlagt vandreruter, som giver mulighed for rige og afvekslende naturoplevelser. De fleste stier udgår fra små parkerings- og opholdsarealer, hvor der opsat informationstavler. Det er også muligt at cykle Rands Fjord rundt.
 


Fra fugletårnet ved Fagerlien får du et godt udblik ud over søen. Herfra ses f.eks. skarvkolonien på den modsatte side.  

Dyr og planter
Området har et særdeles rigt fugleliv, som kan observeres fra flere steder i området. Viber og stære samles ved sensommer på de fugtige enge omkring søen. I fuglenes træktid kan opleves store flokke af ænder, gæs og sangsvaner. Der yngler specielle fuglearter som Rørhøg, Isfugl og Pungmejse.
Der er ses ofte fiskeørne ved Rands Fjord. Hvis man er heldig, kan man også få øje på en havørn, som ofte kommer forbi.
Af insekter findes mange guldsmede-arter og sommerfugle-arter. De fugtige enge omkring søen giver grobund for et rigt og varieret blomsterflor, herunder orkidéer.
Læs mere i folderen ”Rands Fjord", som kan hentes under publikationer til højre.
​​