Labyrinten

Labyrinten

Velkommen til Labyrinten
I Labyrinten ønsker vi at skabe de optimale betingelser for børns trivsel og livsglæde som grundlag for deres personlige udvikling. Vi ser det som vores opgave at fungere som afsmittende rollemodeller samt at:
  • skabe anerkendende og respektfulde relationer til børnene 
  • prioritere nærvær og omsorg i samværet mellem børn og voksne
  • skabe trygge rammer og muligheder for personligt udviklende udfordringer samt for at børnene udvikler evnen til at mestre hverdagen
  • skabe rum for at børnene kan drage deres egne erfaringer gennem eksperimenterende leg
  • anerkende hvert barn med sine specifikke egenskaber og aktuelle følelser gennem indlevelse, forståelse og indsigt

Labyrinten er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Labyrinten? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

Vores telefonnummer er 72 10 60 00
Personalet

I Labyrinten er der ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere, og vi har også en områdevikar tilknyttet. I perioder har vi studerende fra seminariet og andre uddannelsesinstitutioner.

Pædagogisk Leder
Annette Rasmussen, mail: annette.rasmussen1@fredericia.dk
 
Distriktsområdeleder
Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk
Forældreråd

Forældrerådets sammensætning for Labyrinten 2016/2017

Formand:
Verena Obertopp Knudsen
vmo@live.dk
 
Næstformand:
Lene Jensen
adop@ofir.dk
 
Repræsentant i FFR:
Verena Obertopp Knudsen
 
Repræsentant i områdebestyrelsen:
Anna Eriksen
familieneriksen88@gmail.com
 
Info / PR:
Linda D. Hansen
mizz.lind@gmail.com
 
Medlem:
Steen V. Hylander
steenhylander@gmail.com
 
Medlem:
Kristina Bobga
Kristinabobga@yahoo.dk
 
Medlem:
Hakan
Savas72@hotmail.com
 
Personalerep.:
Carina Svensson
carina.svensson@fredericia.dk
 
Pædagogisk leder og sekretær/referent
Annette Rasmussen
Annette.rasmussen1@fredericia.dk
Tel. 41 99 48 26

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback