Voldly

Voldly

Velkommen til Voldly

Voldly er en naturdaginstitution, som er normeret til 88 børn i alderen 0-6 år. Voldly er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Voldly er opdelt i:

 • 1 vuggestue med børn fra 0-2 år
 • 1 småbørnsgruppe med børn fra 2-3 år
 • 1 børnehavegruppe med børn fra 3-4 år
 • 1 storegruppe med børn fra 5-6 år

At vi er en naturdaginstitution indebærer, at alle børn fra 0-6 år er på ture ud i naturen, tilrettelagt ud fra det enkelte barns formåen. Turenes formål er en vekselvirkning mellem spontanitet, at gribe nuet samt læring, hvor børnene får udviklet deres motorik, får brugt deres sanser og lærer om natur og miljø.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både børn og forældre. Vi vægter nærvær med det enkelte barn og arbejder ud fra det enkelte barns kompetencer.

Vi forventer et åbent samarbejde med forældrene, baseret på samarbejde, dialog og gensidig respekt og ansvar.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Voldly? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid - så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!
 
Du kan kontakte pædagogisk leder Gitte Jørgensen på telefonnummer 7210 6310/6315 eller 22 62 04 42.

Personale

I Voldly er vi ansat:

Pædagogisk leder - Gitte Lind Jørgensen

 • 9 pædagoger
 • 5 pædagogmedhjælpere
 • 1 pædagogstuderende
 • 1 rengøringsassistent

I perioder har vi øvelsesstuderende til pædagoguddannelsen, ligesom vi også i perioder har medarbejdere i virksomhedspraktik og medarbejdere i løntilskud.

Voldly - en naturdaginstitution

I 2012 ændrede Voldly sin profil til naturdaginstitution, som vi løbende udvikler på. Vi har haft og har stadig meget fokus på at drage naturen ind på legepladsen samt ind i huset. Vores legeplads indeholder mange dejlige områder, hvor der er mulighed for at få sat fantasien i gang, og hvor motorikken kan blive udfordret. Vi arbejder med årstiderne og de fire elementer jord, ild, vand og vind. Vi har fuglekasser, hvor vi kan følge fuglenes ynglen.

Vi har fokus på temaet fra jord til bord. Vi har frugttræer, frugtbuske, jordbær og rabarber, som vi høster af. Vi laver marmelade af dette, som børnene sælger til høstgildet i efteråret. Vi har indkøbt plantekasser, hvor børnene sår og planter, både spiselige ting og blomster. I maj måned afholder vi bedsteforældredag i børnehaven, hvor bedsteforældrene sammen med børnebørnene planter de medbragte sommerblomster i alle vores blomsterkummer.

Vi har med forældrehjælp fået lavet et helt nyt bålsted, som vi glæder os til at tage rigtigt i brug. Vi vil både lave mad og bage over bål, men også lave mange andre bål aktiviteter. Vores fodboldbane skal til at renoveres, også her får vi hjælp fra forældre.

Vi har fokus på at sortere affaldsmad, så der bliver noget til ormespanden. Derudover deltager vi hvert år i affaldsugen, hvor der bliver samlet affald, som derefter vejes. Vi taler selvfølgelig med børnene om, hvorfor det er så vigtigt at passe på vores natur og miljø.

Vi arbejder også med at skærpe børnenes nysgerrig og i at eksperimentere. Vi laver små natur og teknik forsøg, afstemt ud fra børnenes kompetencer. Vi undersøger bænkebidere, vi laver vejrforsøg, vi ser hvordan planter slår rødder og meget mere.

Endelig drager vi ud i naturen, så ofte det kan lade sig gøre. Vi sikrer, at alle børn kommer på ture, og at alle børn er ude hver dag. Vi sanser og lærer om naturen, og om hvorfor det er vigtigt at passe på den.

Vi har en pædagog samt den pædagogiske leder, der har uddannet sig til naturvejledere, så vi kan blive endnu dygtigere til at stille skarpt på, hvordan vi kan brede hele naturstrategien ud i øvrige daginstitutioner samt lave fælles naturaktiviteter sammen, både internt i daginstitutionerne, men også i samarbejde med skolerne.

Årets gang

Arrangementer i Voldly

Januar
Stille opstart på det nye år  

Februar
Fastelavn
 
Marts
Påskeklip
  
April
Forældremøder på alle stuer
Børne-påskefrokost

Maj
Bedsteforældredag på alle stuer

Juni
Sommerfest og valg til forældrerådet

Juli
Sommerferie

August
Sommerferie

September
Vi laver forberedelser til høstgildet

Oktober
Høstgilde
Halloween

November
Forberedelser til julemåneden
Juletræet tændes på torvet

December
Julehygge hele måneden
Forældregløgg
Julemanden kommer på besøg
Børnejulefrokost
Lucia på plejecenter
Gudstjeneste

Forældreråd

Valgte medlemmmer den 17. juni 2016:

 • Formand Bo Christiansen
 • Næstformand Anders Theordorsen
 • Line Jensen
 • Sussi Christiansen
 • Tine Arnetvedt Dall
 • Kasserer Mia Hay
 • Medarbejderrepræsentant Lisbeth Larsen

Pædagogisk leder: Gitte Jørgensen

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback