Voldly

Voldly

Velkommen til Voldly

Voldly er en natur- og bevægelsesinstitution, som er normeret til 88 børn i alderen 0-6 år. Voldly er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Voldly er opdelt i:

  • 1 vuggestue med børn fra 0-2 år
  • 1 småbørnsgruppe med børn fra 2-3 år
  • 1 børnehavegruppe med børn fra 3-4 år
  • 1 storegruppe med børn fra 5-6 år

At Voldly er en natur- og bevægelsesinstitution indebærer, at alle børn fra 0-6 år er på ture ud i naturen, tilrettelagt ud fra det enkelte barns formåen. Turenes formål er en vekselvirkning mellem spontanitet, at gribe nuet samt læring, hvor børnene får udviklet deres motorik, får brugt deres sanser og lærer om natur og miljø.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både børn og forældre. Vi vægter nærvær med det enkelte barn og arbejder ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone og det enkelte barns kompetencer.

Vi forventer et åbent samarbejde med forældrene, baseret på samarbejde, dialog og gensidig respekt og ansvar.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Voldly? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid - så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!
 
Du kan kontakte pædagogisk leder Gitte Jørgensen på telefonnummer 7210 6310/6315 eller 22 62 04 42.

Personale

I Voldly ser personalefordelingen således ud:

  • 1 pædagogisk leder
  • 10 pædagoger
  • 4 medhjælpere
  • 1 pædagogstuderende
  • 1 kost- og ernæringsansvarlig
  • 1 rengøringsdame

Derudover kan vi have forskellige former for praktikanter i huset.

Vi har et vikarkorps i Kirstinebjerg distriktet, hvis 3 vikarer dækker 4 institutioner og derudover har vi selv tilknyttet nogle "løse vikarer". Det betyder, at alle vikarer har et godt kendskab til børnene.

Voldly - en natur- og bevægelsesinstitution

I 2012 ændrede Voldly sin profil til naturinstitution og i 2017 har vi nu også fået bevægelsesdelen med, så vi nu kalder os natur- og bevægelsesinstitution. Vi udvikler hele tiden på vores profil og arbejder pt. på at tydeliggøre profilen på både inde- og udemiljøet i Voldly.

Vi har siden 2012 arbejdet med hjælp fra forældre på at udvikle vores store legeplads til et sted, hvor alle 6 læreplanstemaer er sat i spil. Den store legeplads indeholder mange dejlige områder, hvor der er mulighed for at få skærpet nysgerrigheden, få fantasien i gang og hvor motorikken kan blive udfordret.  Vi arbejder med årstiderne og de 4 elementer: ild, jord, luft og vand. Vi har fuglekasser, hvor vi kan følge fuglenes ynglen. Vi har insektboliger, hvor vi følger insekternes liv.

Legepladsen bærer også meget præg af, at vi arbejder med Fra jord til Bord. Vi har frugttræer og –buske samt flere plantekasser rundt omkring. Vi inddrager børnene, så alle børn er med til at så, plante, høste, lave det til noget spiseligt og selvfølgelig spise det. Det man selv har været med til at lave, smager bedst. Nogle gange går børnene ind til vores madmor med eks. kartofler, som koges og kommer på rugbrødsmaden. Andre gange tilberedes maden over bålet og endelig er det skønt, når man bare kan plukke et jordbær og putte i munden.

I maj måned holder vi bedsteforældredag for alle børns bedsteforældre og her kommer bedsteforældrene med en blomst eller anden plante, som de planter sammen med barnebarnet. Barnet passer derefter selv sin plante med hjælp fra de voksne i Voldly.

I efteråret laver vi marmelade, som de ældste børn står for at sælge til høstgildet. Samtidig med dette har alle børn været med til at bage, og også det sælges til forældrene. Pengene fra marmeladesalget går til Voldlys børn og pengene fra brød-/kagesalget går ubeskåret til Børns Vilkår. Børnene lærer, at de kan være med til at hjælpe andre børn, som ikke har samme muligheder som dem selv.

Vi arbejder med science, hvor vi skærper børnenes nysgerrighed i at eksperimentere. Vi laver natur- og teknikforsøg, afstemt efter barnets kompetencer. Vi undersøger bænkebidere, vi laver vejrforsøg, vi ser hvordan planter slår rødder og meget mere.

Vi har de sidste par år haft ekstra meget fokus på at legepladsen skal have mange forskellige muligheder for at udfordre børnenes sanser og motorik. Vi har bl.a. lavet en Tarzanbane, hvor man kan gøre noget alene og andet, hvor man må have en ven til at hjælpe. Det styrker venskaber og samarbejde og er med til at motivere de børn, som er udfordret motorisk, til at prøve.

I 2017 fik vi en ekstra pose penge, som vi har brugt på at udvikle på vores lille legeplads, således at vores yngste børn nu har en legeplads, der udfordrer deres sanser, nysgerrighed og motorik. Små børn sanser og undersøger tingene, ofte ved at putte i munden eller ved at røre ved tingene.

Når barnet skal ind i sansehaven, skal det først igennem Løvens Gab - det er lidt farligt. I sansehaven er der mange forskellige planter, der dufter og smager forskelligt, og de er også forskellige at røre ved. Der er også planter der tiltrækker forskellige insekter. I sansehaven kan børnene også cykle, spille musik, holde balance på balancebommen og de kan også lave science-forsøg, hvor de bl.a. får koordineret gribe- og samlefunktionen. Der er former og farver, man kan klatre og man kan lave butik.

Men natur og bevægelse foregår ikke kun på matriklen - vi drager også ud i naturen. Alle børn har faste turdage, men der kan også være ture ud af huset på andre dage. Vi sanser og lærer om naturen og om hvor vigtigt det er, at vi passer godt på den. Indholdet på turene kan være meget forskelligt.

I 2017 og 18 arbejder vi med naturen og vandet omkring os, hvilket betyder, at vi besøger det samme sted 4 gange, så vi følger årstidernes skiften. Det er i 0-18 årsperspektiv, så skolerne gør det samme. Der foregår også forskellige aktiviteter på tværs i kommunen, og dem deltager vi selvfølgelig også i. Vi har eks. haft samarbejde med 9. klasse, som kom i Voldly og lavede vandworkshop for vores storegruppe. Vi har aftale om, at vi kan låne Indre Ringvejs biologilokale og vi har også lånt udstoppede dyr, som vi har udstillet i Voldly. Vi har også aftaler om samarbejde med 0. klasse, som kommer på besøg i Voldly, og vi laver natur- og motorikløb sammen. Det er et samarbejde, der stille og roligt udvikles.

Det er politisk besluttet, at hele Fredericia skal arbejde med Grøn Generation. Det betyder, at vi ud over at arbejde med og i naturen, også skal have fokus på energi og miljø. I Voldly gør vi det ved at vi har fokus på bæredygtighed. Vi sorterer affald, og grønt affald kommer i ormekassen, så vi genbruger affaldet. Vores madmor er meget dygtig til at mindske madspild, så her arbejdes der også med bæredygtighed. Vi laver også kunst af forskellige affaldsmaterialer. Vi har 75 % på økologisk mad og arbejder på at komme endnu højere op.

I perioder har vi særligt fokus på: sluk lyset, spar på vandet, brug af papir o.s.v. Vi gentager perioderne, så vi kan se, hvad børnene har lært og husker.

Årets gang

Årshjul for arrangementer i Voldly 2017

Januar
Stille opstart på det nye år  

Februar
Fastelavn den 24. februar
 
Marts
Påskeklip
  
April
Påskefrokost den 5. april
Forældremøder på alle stuer den 25. april

Maj
Bedsteforældredag i børnehaven og vuggestuen den 24. maj

Juni
Sommerfest og valg til forældrerådet den 16. juni

Juli
Sommerferie

August
Sommerferie

September
Vi laver forberedelser til høstgildet

Oktober
Høstgilde den 3. oktober

November
Halloween i børnehaven den 3. november
Forberedelser til julemåneden
Juletræet pyntes på torvet

December
Julehygge hele måneden
Forældregløgg den 5. december
Julemanden kommer på besøg
Børnejulefrokost den 13. december
Gudstjeneste
 

Forældreråd

Valgte medlemmmer den 16. juni 2017:

Formand
Bo Christiansen (på valg i 2018)
christiansenbo@gmail.com 
3117 1864

Næstformand
Anders Theodorsen (på valg i 2018)
mia_anders@vip.cybercity.dk 
2633 6361

Kasserer
Line Jensen (på valg i 2019)
line_j1983@hotmail.com 
6146 7147

Menigt medlem og referent
Sussi Christiansen (på valg i 2019)
sussimikkelsen@hotmail.com 
2993 0407

Menigt medlem
Jesper Baadsgaard (på valg i 2018)
jesperbaadsgaard1982@gmail.com 
2262 3536

Medarbejderrepræsentant
Lisbeth Larsen 
lisbeth.Larsen@fredericia.dk 
2266 9839

Pædagogisk leder og mødeleder
Gitte Jørgensen
gitte.jorgensen@fredericia.dk 
2262 0442

Distriktsleder
Hanne Bramm 
hanne.bramm@fredericia.dk 
4116 7760
 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback