Det gode liv med demens

Fredericia Kommune har fokus på det gode liv for demensramte og deres pårørende

Antallet af demente vil være stigende de kommende år. Derfor vil der i årene frem også være behov for at sætte ekstra fokus på det gode liv for de demensramte borgere i kommunen.

”Demens er en folkesygdom, og der kommer ca. 8.000 nye tilfælde af demens til i Danmark hvert år. Derfor er det vigtigt, at vi sikre trygge rammer for de demensramte og fortsætter med at tage godt hånd om dem. Vi skal videreudvikle de gode tiltag, som vi satte gang i med vores Værdighedspolitik sidste år og fortsætte med at tænke i nye baner, hvis vi fortsat skal skabe et godt liv for de demensramte borgere i kommunen”, siger formanden for Social- og omsorgsudvalget, Henning Due Lorentzen.   

Sidste år blev der, med penge fra værdighedspuljen, sat fokus på teknologi, som gavner demensramte. Det var bl.a. demensmadrasser, demensvenlige ure med dato, tid, år, hvad tid det er på døgnet, tyngdeveste og døgnrytmelys. Men der blev også indrettet demensvenlige haver og arrangeret busture, fester, demensklovne og cirkus for de demensramte og deres borgere.

Indsatsen i forhold til demens er blevet styrket de seneste år, og i Fredericia Kommune er der i dag fire demenskonsulenter. Det betyder bl.a. at det er muligt at komme på flere borgerbesøg og få uddannet flere videnspersoner. Som noget nyt vil der også blive lavet borgerkonferencer med demenskonsulenterne rundt om i distrikterne for at øge medarbejdernes opmærksomhed og viden om demens.

Demensvenner
I uge 10 sætter Alzheimerforeningen fokus på demens, og foreningen følger op med en kampagne, der skal få flere til at melde sig som demensvenner. Målsætningen er 100.000 demensvenner på landsplan og at gøre Danmark til et demensvenligt land.

”Demens er ikke en naturlig del af alderdommen, men en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdommen. Demensvenner bygger på almindelig medmenneskelighed om at række hånden frem, når man møder en demensramt. Som demensven er men med til at bryde tabuet og uvidenheden omkring demens. Det gør, at de demensramte vil blive bedre forstået, når de færdes i samfundet”, siger sekretær i lokalafdelingen af Alzheimerforeningen i Trekantområdet, Else Hvid.

Demensvenner er ikke et nyt begreb i Fredericia, men begrebet er ikke særligt udbredt. I Fredericia er der i dag kun omkring 253 demensvenner, men det kan godt gøres meget bedre, mener både Else Hvid og Henning Due Lorentzen.  
 
”Som demensven kan du gøre en stor forskel for et menneske med demens og de pårørende ved at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter. Din støtte kan være med til at højne livskvaliteten og mindske ensomheden hos et menneske med demens. Jeg har tilmeldt mig som demensven, og jeg vil opfordre alle andre til også at melde sig som demensven. Det er ganske gratis og meget enkelt”, siger Henning Due Lorentzen.

Du kan læse mere om demensvenner på www.demensven.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Fakta

  • Over 80.000 mennesker lever i Danmark med en demenssygdom
  • Demens er dødelig og er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark
  • Hver tredje time dør en dansker af demenssygdom

Kilde: Alzheimerforeningen

 

Feedback