Ekstra hjælp til beboere på plejecentrene

Hver plejecenterbeboere får en halv times ekstra hjælp hver uge

I forbindelse med finansloven for 2017 har Fredericia Kommune fået 3,375 mio. kr. fra staten til ekstra tid til beboerne på plejecentrene. Den ekstra tid bliver givet efter en ”klippekortmodel”, hvor alle beboere på kommunens plejecentre får en halv times ekstra hjælp om ugen.

Borgeren kan vælge mellem at bruge den ekstra tid løbende til mindre aktiviteter, eller om de vil spare op og bruge tiden på hjælp, der tager længere tid. Som udgangspunkt kan der alene spares tre timer op, inden de skal bruges. Men der kan laves aftaler om at samle flere timer til bestemte aktiviteter, som for eksempel ledsagelse til indkøbstur, fødselsdage eller andre længerevarende arrangementer.

”Borgeren på plejecentret skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tiden skal bruges til, og den ekstra hjælp skal altid tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Det betyder, at der skal være og er vide rammer for, hvad den ekstra tid kan bruges til”, fortæller Henning Due Lorentzen.

Personalet på plejecentrene går meget snart i gang med at tale med de enkelte beboere om, hvad de ønsker at bruge den ekstra tid til. Borgerens ønsker og plan bliver skrevet ind i deres elektroniske journal.   
For de borgere, der ikke umiddelbart selv kan tage stilling til, hvad de vil bruge den ekstra hjælp til, f.eks. demente, bliver behov og mulige ønsker aftalt i samarbejde med de pårørende.

”Selvom der er meget vide rammer for, hvad det kan lade sig gøre at ønske, vil der dog være en begrænsning i forhold til at få ekstra hjælp til opgaver, som af hensyn til arbejdsmiljøet ikke bliver tilbudt i dag. Det gælder for eksempel vinduesvask og gardinvask, hvor man skal bruge en stige for at kunne løse opgaven”, fortæller Bente Ankersen

Ordningen med klippekortet til beboerne på plejecentrene træder i kraft i april 2017.

Modellen med ekstra tid i form af klip blev første gang præsenteret i 2015, hvor de særligt svage hjemmehjælpsmodtagere fik tildelt ekstra tid. Ordningen for dem eksisterer fortsat og den nye ordning med ekstra tid til beboere på plejecentre er en videreudvikling af ordningen fra 2015.

Fakta
Fredericia Kommune har fået tildelt 3,375 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018. Derefter overgår pengene til bloktilskuddet.

 

Feedback