Fem teams indbudt til konkurrencen om udvikling af Fæstningsbyen Fredericia

Fem teams er blevet inviteret til at deltage i landskabs-arkitektkonkurrencen om at styrke Fredericias identitet som fæstningsby

Fredericia Kommune har modtaget i alt 19 ansøgninger i prækvalifikationen, hvoraf fem arkitektteams er inviteret til at deltage i konkurrencen om at styrke oplevelsen af Fredericia som fæstningsby.

”Vi har modtaget mange gode ansøgninger, som alle er af meget høj kvalitet. De fem teams, som vi har udpeget, har tidligere bevist, at de har stor erfaring inden for netop dette område. Jeg glæder mig til at se nogle mere konkrete forslag til, hvordan vi kan styrke voldens karakter og landskab, så man ikke er i tvivl om, at man er i en fæstningsby med en helt særlig historie”, siger borgmester Jacob Bjerregaard. 

De fem teams, som er inviteret til konkurrencen er:

Totalrådgiver: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS
Underrådgivere:
NIRAS A/S
NORRØN ApS

Totalrådgiver: Erik Brandt Dam Arkitekter ApS
Underrådgivere:
Professor Martin Zerlang, EDD Arkitekter
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter
Cornelius + Vöge ApS
MOE Rådgivende ingeniører A/S

Totalrådgiver: Henning Larsen Architects
Underrådgivere:
Kongshaug & Søn
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
2+1 Idebureau v

Totalrådgiver: Schønherr A/S
Underrådgivere:
Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA
Via Trafik Rådgivning A/S
Konsulent: Cubo Arkitekter A/S

Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter ApS
Underrådgivere:
Box 25 Arkitekter
Konsulenter:
Katinka Hauxner, strategisk byudvikling
Tine Vognsen, grafiker
Bjørn Westerbeek Dahl, historiker
Erik Housted, historiker
Chris Johnstone, landskabsarkitekt, Australien

De fem teams er inviteret til Fredericia den 13. oktober for at se byen og volden.

Konkurrence klar til oktober
Fredericia Kommune har i samarbejde med rådgivningsfirmaet ARTKITEKTKONKURRENCERDK ApS, borgere og forskellige interessenter udarbejdet et konkurrenceprogram for konkurrencen, som starter den 10. oktober, og som offentliggøres på Fredericia kommunes hjemmeside. Her kan man læse mere om konkurrencen, og hvad opgaven går ud på.  Vinderen af konkurrencen forventes udpeget i foråret 2017.

Arkitektkonkurrencen ’Fæstningsbyen Fredericia’
I juni 2016 modtog Fredericia Kommune en donation på 50 mio. fra A. P. Møller Fonden. 15 mio. kroner skal gå til at fortsætte arbejdet med bevaring af huse indenfor volden og 35 mio. kroner til at styrke voldens karakter og landskab. Heraf går ca. 2,5 mio. kroner til at afholde en konkurrence, hvor landskabsarkitekter og forskellige spændende samarbejdspartnere fra hele landet inviteres til Fredericia for at give deres bud på, hvordan kvaliteten af fæstningsbyen kan styrkes. De skal bl.a. kigge på voldens fremtræden og fortælling og bearbejde ankomster til byen via Kongens Port, Danmarks Port, Prangervej og Holstensvej på et mere detaljeret niveau. Det resterende beløb skal bruges til realisering af vinderprojektets første etape.

Fredericia Kommune og A. P. Møller Fonden samarbejder med rådgivningsfirmaet ARKITEKTKONKURRENCERDK Aps, ved Anne-Mette Bølling med underrådgiver Jens V. Nielsen og Blue Bakery. ARKITEKTKONKURRENCERDK Aps har bl.a. tidligere været konkurrencesekretær for arkitektkonkurrencen om restaurering og udstillingsbygning på Nyborg Slot, Vadehavscentrets besøgscenter samt den internationale konkurrence om et besøgscenter i Ilulissat i Grønland.

Feedback