Foreninger bydes indenfor på kasernen

Uddannelsesudvalget har vedtaget nogle midlertidige retningslinjer, som gør, at foreningerne i kommunen kan låne lokaler på Bülows Kaserne midlertidigt

Det er Uddannelsesudvalget, der har det politiske ansvar for udviklingen af Bülows Kaserne, og ambitionerne er store. Udvalget vil gerne udnytte de eksisterende bygninger optimalt og binde aktiviteterne på kasernen sammen med midtbyen og dermed skabe mere liv i byen. 

”Det er vores ansvar at stille Bülows Kaserne til rådighed for midlertidige aktiviteter, indtil der er en endelig afklaring af den fremtidige brug. Med de nye retningslinjer kan vi i en midlertidig periode invitere foreninger og andre interesserede indenfor for på den nye foreningsgang og dermed skabe liv på kasernen”, siger formanden for Uddannelsesudvalget”, Pernelle Jensen. 

Det første nye konkrete tiltag bliver at lave en midlertidig foreningsgang. Her kan foreninger låne og gøre brug af mødelokaler og et lille tekøkken. 

”Jeg er glad for, at vi har åbnet op for, at vores mange foreninger nu kan bruge Bülows Kaserne, og at vi får indrettet mødelokaler og et lille tekøkken. Det giver os gode muligheder for at få kaserne fyldt med spændende aktiviteter, indtil vi har en afklaring på den fremtidige brug af stedet”, siger Inger Nielsen, næstformand i Uddannelsesudvalget.

Hjemmeværnet er stadig vores førsteprioritet 
Efter at Forsvaret rykkede ud af Bülows Kaserne, var der ret hurtig andre, der stod på spring for at bruge lokalerne. Så i dag bliver Bülows Kaserne blandt andet brugt af Fredericia Teater, som har flyttet deres kostumer og systue til kasernen. Derud over bruger teatret også Ridesalen og andre egnede lokaler til at øve i.
 
Frederiksodde Skolen låner også et lokale til forskellige aktiviteter, og Venligboerne har deres café på stedet. Forsvaret har lejet lagerplads, og Voldkomitéen har en udstilling på Bülows Kaserne.  

Kasernen er også blevet brugt til forskellige arrangementer i året løb. Det Grønne Fredericia arrangerede i forbindelse med kulturnatten tøjbyttemarked med stor succes. Og sammen med Hjemmeværnet holde Fredericia Kommune, i forbindelse med Hjemmeværnets parade i Fredericia sidste år, reception for HKH Dronning Margrethe og HKH Kronprisesse Mary i Ridesalen. 

”Vi har en god dialog med Hjemmeværnet, og vi har allerede budt ind med kasernen, som hjemsted for deres nye hjemmeværnscenter. Vi vil arbejde for at synliggøre Fredericia og Bülows Kaserne, også når Folketinget går i gang med det nye forsvarsforlig”, siger udvalgsformand Pernelle Jensen. 
 

Feedback