Høringssvar til den nye børne- og ungepolitik

Børne- og Skoleudvalget har behandlet høringssvarene og en tilrettet version af en ny sammenhængende børne- og ungepolitik skal nu behandles i byrådet 6.marts.

Du kan se høringsvarene under bilag. 

Bilag

Feedback