Hvordan bliver sundhedshuset dit hus?

Borgerne inviteres til dialogmøde om Fredericia Sundhedshus

Byrådet har en vision om mere sundhed for alle i Fredericia. Men mere sundhed for alle i Fredericia kræver et stærkt engagement og et godt samarbejde mellem borgere, foreninger, råd, organisationer og kommune. Derfor inviteres borgerne nu til dialog møde på Fredericia Sundhedshus, hvor de kan komme med deres gode idéer til, hvordan sundhedshuset bliver til byens hus.

”Sundhedshuset er et af de vigtige skridt på vejen mod mere og bedre sundhed. Men hvordan skaber vi et sundhedshus for hele byen, og hvordan bliver sundhedshuset dit hus? Det vil vi rigtig gerne have borgernes input til”, fortæller Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Dialogmødet er planlagt sådan, der først bliver et oplæg om de politiske visioner om mere sundhed til alle i Fredericia, og om hvordan Fredericia Sygehus vil forvandle sig til et levende sundhedshus. Efter oplægget vil der være mulighed for, at du som deltager kan involvere dig i visionerne om mere sundhed for alle og i at skabe et sundhedshus, som bliver hele byens hus og Danmarks bedste.

”Der kommer til at ske ændringer i det nære sundhedsvæsen i Fredericia de kommende år. Vi har muligheden for at lave Danmarks bedste sundhedshus, som sætter Fredericia på landkortet samtidigt med, at vi sikrer den nære sundhed for vores borgere. Men det har vi brug for brugernes hjælp til, så jeg håber, at rigtig mange har lyst til at deltage den 26. april”, siger Susanne Eilersen.

Dialogmødet bliver holdt på Fredericia Sundhedshus onsdag den 26. april fra kl. 17 – 20. Mødet slutter af med en kort rundvisning på sundhedshuset, som endnu ligner et sygehus mange steder.

”Dette er kun opstarten på en forhåbentlig længere proces, hvor byens borgere har mulighed for at komme med gode ide, der kan påvirke og præge vores fælles sundhedshuset”, siger næstformand i Sundhedsudvalget Frances O’Donovan.

Der er kun plads til 150 deltagere, så tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Du kan tilmelde dig til dialogmødet hos Pernille Fogtmann på pernille.fogtmann@fredericia.dk eller telefon 6092 6453.

 

Feedback