Kommunale afdelinger holder lukket fredag, den 26. maj 2017

Fredag, den 26. maj 2017, som er dagen efter Kr. Himmelfartsdag, holder følgende kommunale afdelinger lukket:
  • Alle afdelinger på rådhuset
  • Løn og Personale
  • Plejens Administration
  • Visitationen
  • Borgerservice
  • Jobcentret, Ryes plads
  • Jobcentret, Danmarksstræde
  • Familie- og Børnesundhed
  • Ejendomsafdelingen

Venlig hilsen

Fredericia Kommune

 

Feedback