Medborgerskab og integration skal styrkes

Nyt projekt inviterer kulturforeningerne i Fredericia til at være med til at styrke medborgerskabet og integrationen

Medborgerskabet og integrationen af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk skal styrkes. Derfor af satte byrådet i budget 2016 400.000 kr. til projektet "Styrket Integration".  

”Vi vil gerne bruge vores gode relationer med Fredericias kulturforeninger til ved fælles hjælp at komme endnu længere med integrationen af vores unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.  Vi har derfor inviteret kulturforeningerne, vores unge mennesker og deres forældre til dialog og samarbejde om, hvilke nye tiltag der kan styrke integrationen i Fredericia.

Projektet er blevet udvidet til også at fokusere på trivslen hos piger med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor gav byrådet yderligere 100.000 kr. i 2017 til en særlig pigeklub for piger i alderen 13-18 år, som oplever at blive isoleret fra sociale aktiviteter, når de når teenageralderen.

”Vi oplever, at piger med anden etnisk baggrund fra 13 år og opefter ikke deltager aktivt i sociale aktiviteter. Der ikke er særlig mange indsatser, der retter sig mod piger sammenlignet med drenge. Samtidigt med kan der være en række kulturelle og sociale forhold, som forhindrer piger i at deltage i social aktiviteter. Med Pigeklubben vil vi giver vi disse unge piger et godt og trygt socialt netværk”, fortæller Frances O’Donovan.

Ny tilgang til integration
Familie- og Børnesundhed har denne gang valgt at gribe integrationsindsatsen an på en ny måde. Den traditionelle tilgang blev lagt væk, og i stedet blev foreningerne mødt, som når man vil møde nye venner.

”Vi mødte foreningerne med kage og en åben og ærlig snak om deres oplevelser og udfordringer, og jeg oplever, at vi er blevet mødet positivt af foreningerne, da mange har følt sig hørt og respekteret”, fortæller Frances O’Donovan, der har været politisk tovholder på projekterne, og hun har på den måde kunnet sikre, at projektet blev realiseret efter de oprindelig politiske intentioner

I Fredericia Kommune er der syv kulturforeninger, og det er bl.a. dem, som Familie- og børnesundhed har valgt at indgå i et tæt samarbejde med. Omdrejningspunktet i samarbejdet er aktiviteter.

Aktiviteterne er ikke blot katalysator for at sikre en styrket integration, men også en systematisk tilgang til at arbejde frem mod et fælles mål imellem kulturforeninger og Fredericia Kommune. Derfor er kulturforeningerne, minoritetsunge og deres forældre løbende blevet inviteret til dialog og samarbejde om, hvilke nye tiltag der kan styrke integrationen i Fredericia.

Ud over temamøder er aktiviteterne blandt andet fritids- og familieaktiviteter, som lære at cykle. To af kulturforeningerne har også besluttet at deltage i Kulturnatten i Fredericia til september.

 

Feedback