Naturpark Lillebælt vil være Danmarks største naturpark i 2017

Fredericia Kommune har nu sammen med Kolding og Middelfart et forslag til en naturparkplan klar. Planen, der er i høring frem til 6. juni, er afgørende for, at området i december 2017 kan godkendes som Danmarks største naturpark af Friluftsrådet

”Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt”. Det er Naturpark Lillebælts mission.

For at opnå det har de tre lillebæltskommuner, Fredericia, Middelfart og Kolding, indgået et samarbejde om at skabe en naturpark i fællesskab, hvor naturen, vækst, bæredygtig turisme og kulturarv går hånd i hånd.

”Det er et spændende tiltag, og vi har mulighed for at sætte Naturpark Lillebælt på landkortet, da det bliver den første marine naturpark i Danmark. Natur og friluftsliv er i vækst, og i fællesskab kan vide bruge naturparkmærket som løftestang, til at forbedre naturen, fortælle om kulturarven, øge turismen og antallet af tilflyttere, eller når vi skal søge penge til lokale projekter og partnerskaber”, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro.

Visionen i naturparkplanen er, at naturparken i 2022 er:
•    Kendt for sin enestående marine og kystnære natur symboliseret ved marsvinet.
•    Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivilligt samarbejde om at bevare og udvikle vores natur, lokale erhverv, kultur- og naturoplevelser.
•    Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem nytænkende læringsoplevelser og forskning.

Sig din mening
Det vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere, at naturparken får mærket Dansk Naturpark af Friluftsrådet. Frivillighed er et nøgleord i naturparksamarbejdet, og eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommunerne og lodsejerne.

Efter nogle år med dialog med lodsejere, foreninger og erhverv, så er der nu et forslag til en plan for Naturpark Lillebælt klar. Dette forslag er vedtaget politisk i de tre Naturpark Lillebælt kommuner, Kolding, Fredericia og Middelfart. Naturparkplanen er nu sendt i høring fra 11. april til 6. juni 2017.

Der bliver en række borgermøder i de tre kommuner, hvor man kan komme og være med til at diskutere planen. Du kan finde den digitale naturparkplan og datoer for alle borgermøder på www.naturparklillebaelt.dk

I Fredericia holder vi desuden ”Åbent hus” i Det Grønne Rum i Danmarksgade 13, den 31. maj og 1. juni, kl. 17-19, hvor man kan drøfte naturparkplanen.

Du kan sende dine høringssvar til Teknik & Miljø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller på mail til kommune@fredericia.dk senest den 6. juni 2017.

Se film om, hvad Naturpark Lillebælt er på 2 minutter

 

 

Feedback