Ny aktør i sundhedshuset

Familie- og børnesundhedsaktiviteter flytter ind i det nye sundhedshus

Familie- og børnesundhed er i fuld gang med at flytte flere af deres aktiviteter ind i det nye sundhedshus.

”Jeg er rigtig glad for, at Familie- og børnesundhed flytter nogle af deres aktiviteter ind i sundhedshuset. Det kommer til at give en god synergi med de andre aktører i huset, som f.eks. jordmødrene”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Familie- og børnesundhed har i længere tid været udfordret i forhold til lokaler, derfor er Else Marie Rask Larsen glad for, at de nu kan flytte nogle af aktiviteterne ind i sundhedshuset.

”Vi har igennem flere år været på flere forskellige adresser i byen, og det har vi været rigtig glade for. Men nu er vi udfordret af, at nogle af stederne selv har brug for pladsen. Så det bliver rart at flytte ind i et hus, hvor der er plads til os, og hvor der er mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang”, siger ledende sundhedsplejerske Else Marie Rask Larsen.

Det tilbud der flytter nu er samtalegrupper for børn og unge, hvor der er flere forskellige tilbud målrettet f.eks. børn med angst, børn der lever med forældre, der har psykisk sygdom og skilsmissebørn. Derudover flytter tilbuddet til unge familier og sårbare gravide også ind i sundhedshuset.

Ved at flytte aktiviteter til sundhedshuset får Familie- og børnesundhed også mulighed for at udvikle nye måde at give tilbud på.

”Vi samarbejder meget på tværs af Familie- og børnesundhed for at kunne give familie og børn nogle særlige tilbud. Både så børn og voksne får generaliseret på de udfordringer, de står midt i, så de ikke føler, at de er alene om det. Dermed bliver deres livsvilkår gjort almindelige, uden at de bagatelliseres. Men også for at give familier, børn og unge værkstøjer til, hvordan de kan agerer i den situation, de er kommet i”, fortæller Else Marie Rask Larsen.   

De første aktiviteter flyttede ind i sundhedshuset i uge 8, og så følger de andre tilbud efter, når det falder naturligt i forløbet.

Familie- og børnesundhed får lokaler i den gamle skadeklinik ved siden af jordmødrene.

”Det giver rigtig god energi at blive placeret sammen med andre, som vi kan samarbejde med på sigt", slutter Else Marie Rask Larsen. 

Feedback