To nye aktører i sundhedshuset

Demenskonsulenterne og LIVA er flyttet ind i sundhedshuset

En af de nye aktører, der er flyttet ind i sundhedshuset er kommunens demenskonsulenter. Det hænger rigtig godt i tråd med, at sundhedshuset skal være demensvenligt.

”Et demensvenlig sundhedshus er ikke kun til gavn for de demensramte borgere i kommunen. Det kommer os alle til gode, at vi indretter sundhedshuset demensvenligt”, siger udvalgsformand Susanne Eilersen.

I et demensvenligt sundhedshus har man tid til at vise folk til rette, og der skal være skiltet på en sådan måde, at det er nemt at finde rundt. Det bliver også nemmere at opspore demensramte borgere tidligere, når demenskonsulenterne har deres daglige gang i sundhedshuset på grund af det naturlige samarbejde med de mange andre aktører i sundhedshuset som f.eks. genoptræningscentret og praktiserede læger.

”Det gode liv med demens er vigtig for os. Derfor er indsatsen i forhold til demens også blevet styrket de seneste år, og i Fredericia Kommune er der i dag fire demenskonsulenter. Det betyder bl.a. at det er muligt at komme på flere borgerbesøg og få uddannet flere videnspersoner. På sundhedshuset har vi mulighed for at lave nogle særlige tilbud til pårørende og yngre ægtefæller”, fortæller Ea Gissh Seeger Hanmann, der er leder af demenskonsulenterne.

Den anden nye aktør i sundhedshuset er LIVA, der er et tilbud til alle borgere i Fredericia med f.eks. overvægt eller type 2 diabetes. LIVA er en app-løsning, som blandt andet tilbyder personlig vejledning og støtte til livsstilsændring på din telefon, tablet eller PC.

”For at styrke vores sundhedsfremmende profil, er det vigtigt, at vi har forebyggende tilbud i sundhedshuset. Derfor er placeringen af LIVAs kliniske diætister optimal i forhold til synlighed overfor vores borgere. Det var også et af de store ønsker til borgerdagen på sundhedshuset i sidste uge, at der kunne blive kostvejledning i sundhedshuset”, siger Susanne Eilersen.   

 

Feedback