Partnerskab fortsat en succes

Partnerskab skaffer praktikpladser til unge

”Har de unge lyst til en erhvervsuddannelse, så skal de bare gå i gang, der er praktikpladser nok”. Sådan lyder budskabet fra partnerskabet mellem Dansk Byggeri, EUC Lillebælt og Fredericia Kommune.

Byggebranchen har brug for arbejdskraft og på trods af, at kravene til eleverne er steget i forbindelse med uddannelsesreformen i 2015, er det alligevel lykkes EUC Lillebælt at hjælpe eleverne til en praktikplads. For tømrer og elektrikere er der sket en stigning i indgåelse af uddannelsesaftaler fra 2014-2015 på over 10%, og tallene fra 2015-2016 afslører en fortsat stigning.
 
”Når man samtidig ser på det store optag EUC Lillebælt har oplevet i januar 2017, så ser det lyst ud for mestrene, når eleverne står klar til sommer. Vi er på EUC Lillebælt rigtig glade for den udvikling, der er skabt via partnerskabet”, siger direktør for EUC Lillebælt, Lars Middelboe.

Partnerskabets fornemmeste målsætning er, at samtlige unge mennesker, der har gennemført et grundforløb på Bygge og Anlæg på EUC-Lillebælt, også får en praktikplads i en virksomhed.

”Det er vigtigt for os, som kommune, at vores unge uddannes til job og ikke til ledighed. Derfor er vi glade for, at branchen tager ansvar og gør en indsats for, at de unge får de praktikpladser, der skal til, så de kan gennemføre deres uddannelse og komme i arbejde”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Partnerskabet blev indgået i januar 2014, og der bliver løbende fulgt op på indsatsen, så de unge får en praktikplads og er i stand til at gennemføre deres erhvervsuddannelse.

” Vi glæder os over, at de unge mennesker er i stand til at gennemføre deres uddannelse. Det er dog vigtigt, at vi fortsat holder fast i det gode arbejde og følger op på status omkring målsætningen, så vi kan sætte ind med tiltag, hvis de unge mangler en læreplads”, siger Marianne Thomsen, formand for Arbejdsmarked- og integrationsudvalget.

Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget glæder sig også over samarbejdet.
”Vi har i lang tid haft fokus på manglende praktikpladser, så jeg glæder mig over, at det nu ikke længere er tilfældet. Det er en vigtig motivationsfaktor for de unge, når de skal vælge uddannelse, at der ikke er denne usikkerhed. Så forhåbentlig betyder det, at flere unge får lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Vi har fokus på, at de unge får de bedste muligheder, så de kommer godt i gang med deres uddannelsesliv”, siger Pernelle Jensen.

Partnerskabet har også et hovedformål om, at mange flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. Klasse. Det går den rigtige vej med begge dele.
”Vi kan, når vi samler kræfterne, få alle de unge mennesker i gang med en læreplads. Samtidig skal vi skabe interesse om erhvervsskolerne blandt de kommende 7. 8. og 9. klasseelever, så de efterfølgende søger ud i håndværksvirksomhederne” slutter Michael Kristensen, Dansk Byggeri i Sydjylland.

 

Feedback