Pas og kørekort flytter til biblioteket

Flytningen vil betyde bedre service over for borgerne

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har i dag indstillet til Økonomiudvalget, at udstedelsen af pas og kørekort skal flyttes fra Borgerservicecentret til biblioteket. Det vil betyde en væsentlig forbedring af servicen for borgere på arbejdsmarkedet, børnefamilier med skolesøgende børn og byens køreskoler, da åbningstiderne på biblioteket er længere end borgerservicecentrets.

”Vi besluttede i 2012 i forbindelse med vedtagelsen af Kanalstrategien, at Borgerservicecentrets åbningstider skulle følge Jobcentret, fordi flest mulige skal bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Men netop pas og kørekortområdet afviger fra de øvrige fagområder ved, at der er et krav om fysisk fremmøde. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan forbedre vores service over for borgerne ved at udvide åbningstiden, så den er i bedre overensstemmelse med deres hverdag”, siger udvalgsformand Marianne Thomsen. 

Opgaven med at udstede pas og kørekort skiller sig ud fra bibliotekets øvrige opgaver ved, at det er en myndighedsopgave. Derfor følger der også to medarbejdere fra Borgerservicecentret med til biblioteket. På den måde vil opgaven kunne blive klaret på biblioteket i samarbejde med det øvrige personale i Velkomstcentret. 

Byens køreskoler vil især få stor glæde af de nye åbningstider. De skal i dag selv booke køreprøverne digitalt, men de er i kontakt med Borgerservicecentret, når eleverne skal godkendes. Derfor vil køreskolerne opleve en væsentlig forbedring af servicen med den udvidede åbningstid.

”Ved at bruge ressourcerne på en anden måde får borgerne en bedre service for de samme penge. Samtidigt håber vi på, at borgerne vil få øjnene op for biblioteks mange tilbud og det inspirerende kulturelle miljø, der er i huset”, siger udvalgsformand Lars Ejby Pedersen.

Fredericia Kommune forventer, at pas og kørekort flytter til biblioteket omkring den 1. september 2017. 


Fakta

  • Kommunerne overtog i 2007 pas og kørekort ekspeditionerne fra politiet.
  •  I 2015 var antallet af ekspeditioner 15.074, mens det i 2016 har været 17.128. Stigningen, som er på omkring 13%, skyldes det indførte legitimationskrav ved grænserne til Tyskland, Norge og Sverige.
Feedback