Støtte til frivilligt socialt arbejde

Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune har i henhold til Servicelovens § 18 afsat et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Støtten uddeles 2 gange om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål.

HVAD KAN DER SØGES STØTTE TIL?

  • Aktiviteter hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
  • Aktiviteter der medinddrager borgere i bredt omfang
  • Aktiviteter der bidrager til at styrke det sociale netværk
  • Aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning søger at forbygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og giver øget livskvalitet

HVORDAN OG HVORNÅR KAN DER SØGES?
Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse i Borgerservicecentret på Rådhuset eller ved rekvirering via mailadressen hanne.bylov@fredericia.dk
Ansøgningskemaet ligger også på Fredericia Kommunes hjemmeside - Gå til ansøgningsskemaet


Ansøgningsskema vedlagt bilag (budget, årsregnskab og vedtægter) sendes til Pleje og Omsorg, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.  Mærket: 16/7729

Kontaktperson Hanne Bylov kan træffes på tlf. 7210 7112 eller e-mail hanne.bylov@fredericia.dk

Ansøgningsfristen for 2. uddeling 2017 er den 15. marts 2017.

Feedback