Tæt samarbejde mellem folkeskoler og lokalsamfund

I Fredericia er der stor opbakning, når det kommer til at samarbejde om at styrke elevernes dannelse og uddannelse

Siden 2013, hvor skolereformen trådte i kraft, skal folkeskolerne arbejde rigtig meget med elevernes læring i tæt samspil med den omverden, som de er en del af. Det skal ske både i form af at byde indenfor og at arbejde med fagene uden for skolen. I Fredericia er der heldigvis stor opbakning, når det kommer til at samarbejde om at styrke elevernes dannelse og uddannelse. Folkeskoler, foreninger, kulturliv og erhvervsliv vil hen over de kommende to år gøre en særlig indsats for at løfte elevernes dannelse og uddannelse i fællesskab.

”Jeg er meget glad for, at Fredericias foreninger, kulturliv og erhvervsliv vil være med til at give eleverne andre og nye vinkler på undervisningen. Det er gennem et stærkt fællesskab, at vi kan gøre skolernes undervisning endnu bedre, og jeg er sikker på, at eleverne vil trives endnu bedre, når de oplever flere forskellige måder at lære på”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Med 337.750 kr fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriets pulje ”Åben skole – lokale samarbejder og national videndeling” er det nu muligt, at der kan blive sat ekstra fokus på at synliggøre og udvikle undervisningsforløb i et tæt samspil med lokalsamfundet. Skolerne og de eksterne aktører bidrager med et tilsvarende beløb i arbejdstimer.

Kreativitet, bæredygtighed og bevægelse
I løbet af 2017 vil der blive udviklet mange forskellige typer af læringsforløb. Nogle vil give eleverne et anderledes kendskab til lokalsamfundet, nogle vil gøre dem miljøbevidste og andre vil styrke deres kreativitet og foretagsomhed. Det er skolernes opgave løbende at udfordre alle elever både fagligt, socialt og personligt.

Samarbejdspartnerne er for eksempel Den Kreative Skole, Fredericia Fjernvarme og Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF).

”Vi er i starten af en proces, der skal føre til en rigtig god praksis mellem folkeskolerne og de mange eksterne aktører. Videndeling er alfa og omega, og projektet skal gerne føre til, at alle elever får et godt udbytte af undervisningen, og at alle lærere og pædagoger kan se mulighederne i at bruge de eksterne aktører i undervisningen”, fortæller Ulla Kaspersen, projektleder i Fredericia Kommune.

Projektet løber over en toårig periode, hvor folkeskolerne og de eksterne aktører udvikler, gennemfører og evaluerer de forskellige forløb. Eleverne skal være med til at dokumentere forløbene undervejs.

Fakta

Fordelingen af makkerparrene fra skolerne og de eksterne aktører:

 • Fjordbakkeskolen
  Indskoling: Naturpark Lillebælt
  Mellemtrin: Naturvejlederen
  Udskoling: Affald & Genbrug
 • Erritsø Fællesskole
  Indskoling: SIF, Fredericia Triathlon Team
  Mellemtrin: Business Fredericia
  Udskoling:  Business Fredericia
 • Ullerup Bæk Skolen
  Indskolingen:Madsby Legepark
  Mellemtrin: Det Grønne Rum
  Udskolingen: Den Kreative Skole, SIF, Erritsø Rugby Klub
 • Kirstinebjergskolen
  Indskoling: Lillebælt Fritidsfiskerforening
  Mellemtrin: Fredericia Fjernvarme A/S, Fredericia Bibliotek
  Udskoling: Fredericia Museum
 • Frederiksodde Skole
  Indskoling: Trelde Næs
  Mellemtrin: Lyng Rollespil
  Udskoling: Fredericia Spildevand

 

Feedback