Meld flytning

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet bopæl

Anmeld flytning til folkeregistret

Du har pligt til at oplyse din nye adresse senest fem dage, efter du har skiftet bopæl. Flyttedatoen er den dag, du faktisk er flyttet ind. Det vil sige, når du har flyttet dine ejendele og overnatter på adressen.

Du kan tidligst anmelde flytning fire uger, før du skifter adresse.

Du skal melde din flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Bøde

Hvis du ikke anmelder din flytning i tide, kan du få en bøde.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

C/O-adresse og logiværtserklæring

Hvis dit eget navn ikke kan stå på døren eller postkassen, så skal du angive udlejerens/ejerens navn i feltet ”C/O Navn” i den digitale flytteanmeldelse.

C/O er en forkortelse af det engelske udtryk ”care of” og svarer til 'boende hos'.

Når du registrerer dig på en C/O-adresse, så betyder det, at du tilmelder dig, bor, sover og jævnligt opholder dig fysisk på adressen.

Logiværtserklæring

Kommunen kan bede udlejeren/ejeren om at bekræfte, at du bor og sover på adressen. Det sker ved at udfylde en logiværtserklæring.

Anmeld vedvarende eller midlertidig flytning til PostNord

Når du melder flytning til folkeregistret via borger.dk eller via din tilflytningskommunes hjemmeside, så behøver du ikke at gøre mere. PostNord modtager automatisk meddelelse om din flytning.

PostNord eftersender i en periode breve, aviser, blade og magasiner til din nye adresse. Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver returneret til afsenderen.

PostNord og flytning ved adressebeskyttelse

Har du beskyttet adresse, skal du selv melde flytning til PostNord.

  1. Hvis du er oprettet på ePosthuset, kan du logge på og bruge kontaktformularen til at melde flytning til PostNord. Du kan ikke bruge selve flytteformularen.
  2. Hvis du ikke er oprettet på ePosthuset, skal du bestille en flytteblanket, som PostNord sender til dig. Ring til kundeservice på tlf. 70 11 22 12 eller send en mail til eposthuset@postnord.com. Derefter udfylder du blanketten og sender den retur til PostNord.
PostNord og flytning uden NemID

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille en flytteblanket hos kundeservice på tlf. 70 11 22 12 eller mail: eposthuset@postnord.com.

Midlertidig flytning

Hvis du fx flytter i sommerhus i en kortere periode, kan du få videresendt din post.

Læs mere om dine muligheder på PostNords hjemmeside.

Hvordan får jeg stadig post til døren?

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister på området, men fælles er, at du skal søge kommunen om at få posten bragt til døren.

Læs mere om reglerne her:

Hvor længe bliver min post eftersendt?

Når du har meldt flytning, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye postadresse de følgende seks måneder.

Hvis du har behov for det, har du mulighed for at forlænge perioden med yderligere seks måneder. Pakker, adresseløse forsendelser (fx reklamer) og lokale ugeaviser eftersendes ikke til din nye adresse. Pakkerne bliver sendt retur til afsenderen.

Aflæs din el- og vandmåler og meld flytning til leverandør

Når du flytter, skal du udover at give besked til kommunen, sørge for at aflæse din elmåler og anmelde flytning til din el-leverandør. Ifølge retningslinjerne hæfter den enkelte forbruger for elforbruget på fraflytningsadressen, indtil den dato, hvor aftalen er officielt opsagt.

Du skal desuden aflæse måleren i den nye bolig og give el-leverandøren besked om, hvad måleren viser.

På din el-leverandørs hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter.

Hvis det er relevant, skal du også aflæse målere og melde flytning til din varme-, gas- og vandleverandør.

Find oplysninger om alle el-leverandører via Elpristavlen:

Find oplysninger om alle gas-leverandører via Gasprisguiden:

Flytte hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at melde flytning til kommunen.

Du kan sende en flyttemeddelelse til kommunen via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret'. PostNord får automatisk besked om din nye adresse.

Meddel selv adresseændring til dine øvrige kontakter. Fx: Din arbejdsgiver, blodbanken, diverse abonnementer, fritidsaktiviteter, konto- og medlemskort, din tandlæge.

Under 18 år

Det er dine forældre, som bestemmer, hvor du skal bo, indtil du bliver myndig som 18-årig. Hvis du skal flytte adresse alene, skal din forælder med forældremyndighed gå til borgerservice for at meddele adresseændringen.

Hvis det går dårligt derhjemme, kan du få hjælp i kommunen. Børnetelefonen kan guide dig til den bedste hjælp. Ring til Børnetelefonen på 116 111.

Børn og flytning

Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest. Det gælder også, hvis I som forældre bor hver for sig, og uanset hvem af jer, der er bopæls- eller samværsforælder.

Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du varsle det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

Hvordan anmelder jeg adresseændring for mit barn?

Når dit mindreårige barn skal flytte adresse uden du flytter med, skal du anmelde det til borgerservice i kommunen. Inden flytningen af barnet kan træde i kraft, skal kommunen sikre sig, at forældrene er enige, uanset hvem der har forældremyndigheden.

Den anden forælder får et brev fra kommunen, et partshøringsbrev.

  • Ved enighed mellem forældrene registrerer kommunen den nye adresse for barnet.
  • Ved uenighed mellem forældrene beder kommunen om flere oplysninger om barnets faktiske ophold. Derefter træffer kommunen en afgørelse
Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets bopæl?

Registreringen har både betydning for tildelingen af offentlige ydelser og tilskud og for jeres bidrag til forsørgelsen af barnet.

Skal jeg skifte læge, når jeg flytter adresse?

Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Hvis du flytter mere end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – væk fra din bopæl og samtidig til en anden kommune, skal du altid vælge læge på ny. Ønsker du at bevare din nuværende læge, kan det kun ske, hvis lægen har åbent for tilgang af nye patienter.

Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning.

Du kan læse mere om reglerne for at skifte læge.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse i forbindelse med ændring af din adresse, skal du sende klagen til din bopælskommune. Kommunen vil herefter sende klagen videre til CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis kommunen fastholder afgørelsen.

Feedback