Gothersgade 30 før og efter

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

Her kan du læse om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, og hvordan du søger om støtte fra fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 65 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene. Du kan søge om støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, hvis din ejendom:

  • har en bevaringsværdi på 1-4.
  • ligger indenfor Bevaringsfondens område. Se kort i "Folder med ansøgningskriterier".

I folderen med ansøgningskriterierne kan du læse mere om kriterier for at søge om støtte, og hvordan du søger.

Bilag

Om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

I december 2012 donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Fredericia Kommune administrerer fondsmidlerne og har nedsat en særlig fond ’Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia’, som har fire ansøgningsrunder i året. Bevaringsfondens formål er bl.a. at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet og grave Fredericias kulturhistorie frem i lyset.

I juni 2016 modtog Fredericia Kommune yderligere 15 mio. kr. til at fortsætte arbejdet i Bevaringsfonden.  

Feedback