Gothersgade 30 før og efter

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

Bevaringsfondens afslutning nærmer sig, sidste møde vil blive i september 2018. Ansøgningsfrist er i august.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 65 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene. Du kan søge om støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, hvis din ejendom:

  • har en bevaringsværdi på 1-4.
  • ligger indenfor Bevaringsfondens område. Se kort i "Folder med ansøgningskriterier".

 

FRISTER OG MØDER 2018

Ansøgningsfrist: 7. maj  -  Bestyrelsesmøde: 11. juni

Ansøgningsfrist: 13. august  -  Bestyrelsesmøde: 10. september

 

Bilag

Om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

I december 2012 donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Fredericia Kommune administrerer fondsmidlerne og har nedsat en særlig fond ’Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia’, som har fire ansøgningsrunder i året. Bevaringsfondens formål er bl.a. at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet og grave Fredericias kulturhistorie frem i lyset.

I juni 2016 modtog Fredericia Kommune yderligere 15 mio. kr. til at fortsætte arbejdet i Bevaringsfonden.  

Feedback