Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Information om Kirstinebjergdistriktet

Distriktet dækker Fredericia midt- og nordby. Bydelen byder på en masse interessant lokalhistorie. Alle daginstitutioner ligger tæt på by, skov og strand. Kirstinebjergdistriktet består af 9 daginstitutioner og 33 dagplejere. Vi er ca. 180 ansatte, og hos os ”taler vi sammen over hækken”. Vi har udarbejdet principper for trivsel og læring samt økonomi for at sikre lige muligheder og vilkår for alle børn.


Her er en mangfoldighed af daginstitutioner i forhold til størrelse, beliggenhed og pædagogiske profiler. Vi har idrætsbørnehaver, naturprofiler med grønne flag, kultur, inklusion m.m. Kom og besøg os: Vi vil rigtig gerne vise vores daginstitutioner frem!

Samarbejde 0-5 år og skoleområdet

Fælles ledermøder fire gange årligt og to årlige tværfaglige distriktsmøder.

Trivsels- og sundhedsråd
Rådet mødes flere gange årligt. Her drøftes fælles indsatser, og i Kirstinebjerg er et fælles tema fysisk aktivitet.

Overgange
Vi samarbejder i overgangene fra daginstitution til skole, og vi udvikler løbende. Vi har et overgangspapir, som vi anvender, så vigtig viden om det enkelte barn ikke går tabt. Overgangspapiret udfyldes sammen med barnets forældre.

Distriktskontoret
Distriktsskoleleder og Distriktsinstitutionsleder har kontor under samme tag i inspektørboligen på Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej. Kirstinebjergskolen og Daginstitutionen Kirstinebjergs administrative medarbejdere er ligeledes under samme tag. Alle distriktets møder foregår i dette hus. Vi vil rigtig gerne sikre sammenhæng hele vejen rundt i vores distrikt. Det er vigtigt, for at vi er tæt på hinanden i dagligdagen.

De fem kommunale strategier

Fredericia Kommune har udarbejdet fem strategier, som vi arbejder ud fra. Det drejer sig om

 • Naturfag
 • Literacy
 • Inklusion
 • IT og digital dannelse
 • Mad, måltid og bevægelse
Kirstinebjergdistriktet 0-5 år, vores fælles børnesyn

I Kirstinebjergdistriktet 0-5 år har vi udarbejdet et fælles børnesyn. Omdrejningspunkterne er

 • Kontekst
  • Fællesskab og Samhørighed
  • Leg, Læring og Livsglæde
  • Professionalitet og Evidens
 • Aktør
  • Medbestemmelse og Omsorg
  • Mestring og Ligeværd
  • Dialog, Tankefrihed og Ytring
 • Individ
  • Forskellighed og Mangfoldighed
  • Ligestilling og Ytring
  • Tilhørsforhold, Trivsel og Sundhed

Vi har fået lavet en plakat og en lille film om vores børnesyn. Hvis du vil se plakaten i fuld størrelse, ligger den som dokument herunder.

Filmen kan du se her: https://youtu.be/l7NsNCt3aEY

Bilag

Frokostordning

I Kirstinebjerg distriktet har alle daginstitutioner frokostordning:

 • Bissensvej
 • Bøgeskov
 • Duponts Gård
 • Gades Gård
 • Kastanjegården
 • Randalgård
 • Valhalla
 • Voldly
 • Østervold

Læs mere om frokostordningen

Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af institutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

 

Bilag

Kirstinebjergdistriktets lederteam

Hanne Bramm, Distriktsinstitutionsleder

 

Lene Horn, leder af Dagplejen

 

Gitte Lykke, pædagogisk leder af Børnehaven Bissensvej

 

Ella Feltendahl, leder af Børnehuset Bøgeskov

 

Connie Lubek, pædagogisk leder af Børnehuset Valhalla

 

Jane Friedrichsen, pædagogisk leder af Børnehuset Østervold

 

Birte Damsted, pædagogisk leder af Duponts Gård

 

Dorthe Andresen, konstitueret pædagogisk leder af Idrætsinstitutionen Kastanjegården

 

Dorthe Andresen, pædagogisk leder af Kulturbørnehaven Gades Gård

 

Lisbeth Rasmussen, leder af Randalgård Børnehave

 

Gitte Jørgensen, pædagogisk leder af Voldly

Feedback