Valhalla

Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Børnehuset Valhalla er en kommunal daginstitution bygget i 1972. Daginstitutionen ligger midt i et område med socialt boligbyggeri lige uden for volden, tæt på strand og by. Ca. 1/3 af børn og forældre har dansk som andet sprog. Valhalla er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Børnehuset Valhalla består af 5 grupper.

 • 2 vuggestuegrupper for de 0-2 årige, Odin og Thor
 • 3 børnehavegrupper for de 3-6 årige, Freja, Brage og Balder.

Grupperne arbejder primært i 2 baser, når de planlægger og udfører aktiviteter med børnene på tværs.

Valhalla består af en lang gang, hvor stuerne udgår fra. I midten af huset har vi et stort fællesrum, vi kalder ”Frejas sal”. Hver fredag samles alle til fællessang, og resten af ugen bruger vi salen til motorik, leg og andre planlagte aktiviteter.

Vuggestuen har en lille afdeling for sig selv, der er afgrænset af en låge på den lange gang. De 2 grupper arbejder meget på tværs, og vi inddeler ofte børnene aldersmæssigt til forskellige aktiviteter.

Dørene i børnehaveafdelingen er ”åbne”, og børnene kan ofte selv vælge, hvilke stuer de vil lege på. De benytter også gangarealer og Frejas sal efter aftale med personalet.

Legepladsen går hele vejen rundt om huset og bliver flittigt brugt. Om formiddagen kan børnene selv vælge, om de vil være udenfor, da der altid er en voksen, der har ”legepladsvagten”. Efter frokost går alle børnehavebørn og de største vuggestuebørn, der ikke sover til middag, på legepladsen. Vi lægger stor vægt på, at vores legeplads har masser af udfordringer, der giver mulighed for fordybelse, motorisk udfoldelse og gode legemuligheder. Der er lavet rum, som giver mulighed for uforstyrret leg. Der er bålplads, sandområde, legehuse, klatrestativer og labyrint. Der er også plads til boldspil, cykelleg og et ”voldanlæg”, som børnene bruger flittigt.

Vi har valgt, at børnehavebørnene er på tur i området en gang i ugen. Børnene er inddelt aldersmæssigt. Storegruppen (året inden de skal i skole), de 4 årige, de 3½ årige og de 3 årige. De ældste vuggestuebørn deltager sammen med de 3 årige.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Børnehuset Valhalla? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

Pædagogisk leder Connie Lubek kan kontaktes på telefonnummer 72 10 62 00.

Personale

 I børnehuset Valhalla er vi:

 • 1 leder
 • 10 pædagoger
 • 4 pædagogmedhjælpere
 • 1 studerende
 • 2 køkkenassistenter 

Derudover har vi i perioder vikarer, praktikanter m.m.

Dagligdagen
 • Vi åbner kl. 6.30 i køkkenet, hvor det er muligt at spise medbragt morgenmad.
 • Kl. 7.30 åbner Brage og Thor. De 3 sidste stuer åbner, så snart rengøringsassistenten er færdig med at gøre stuerne rene.
 • Kl. 8.30-9.00 spiser børnene frugt på stuerne.
 • Vi spiser frokost ca. kl. 11. Børnene spiser på deres egne stuer. Vi prøver at lære børnene ”almindelig bordskik”, så måltidet er rart for alle. Efter frokosten er der mulighed for, at børn med behov for middagssøvn kan sove enten ude eller inde.
 • Kl. 12 går alle børnehavebørn på legepladsen.
 • Kl. ca. 14 spiser børnene eftermiddagsmad på stuerne.
 • Kl. 16 lukker 4 af stuerne, og  og vi samler de sidste børn på en af stuerne, oftest hos Brage eller i Frejas sal.
 • Kl. 16.30 lukker Valhalla.
Årets gang

I Valhalla har vi forskellige aktiviteter i løbet af året.

Fastelavn
Vi slår katten af tønden.

Blomster/bedsteforældredag
Valhalla inviterer bedsteforældre til at være med i dagens aktiviteter. Alle børn har en sommerblomst med, der plantes på legepladsen. Der vil være forskellige aktiviteter på stuerne og på legepladsen. Bedsteforældrene må selv bestemme, hvornår de vil komme, inden for åbningstiden. (6.30-16.30)

Kulturfest
Børn, forældre, søskende og personale mødes i Valhalla kl. 17.00. Alle medbringer mad fra det land de oprindeligt stammer fra, og laver en buffet med alt det forskellige mad. Vi spiser på stuerne eller på legepladsen, hvis det er godt vejr. Bagefter er der forskellige multikulturelle aktiviteter for børnene. Arrangementet slutter kl. 19.30.

Legeplads-arbejdsdag
Forældre inviteres til at hjælpe med vedligeholdelse på legepladsen. Vi starter kl. 14, men man kommer, når man har fri fra arbejde. Vi slutter med fælles spisning ca. kl. 18.00

Forældremøde
Alle forældre inviteres til forældremøde, hvor forskellige emner debatteres. Der vil også være valg til forældrerådet.

Pædagogisk eftermiddag
I samarbejde med forældrerådet har vi besluttet at lukke daginstitutionen kl. 12.00. Personalet holder kursusdag til kl. 18.00. Det er muligt at få passet sit barn, hvis man ikke kan finde en anden løsning.

Julearrangement
Børn, forældre, søskende og bedsteforældre inviteres til julehygge. Vi starter kl. 14, men man kan komme, når man har fri fra arbejde. Vi sælger gløgg og æbleskiver, og der er forskellige aktiviteter på stuerne.

Frokostordning

I Valhalla har vi frokostordning. Maden bliver lavet af vores 2 køkkenassistenter, der også producerer mad til en anden daginstitution. Forældrene stemmer om frokostordningen hvert 2. år. Vores forældreråd har besluttet, at daginstitutionen betaler for mellemmåltider til alle børn. Det betyder, at børnene formiddag og eftermiddag får frugt, grønt og brød.

Forældreråd

Forældrerådet i Valhalla 2017

Formand:
Ditte Winkel, mor til Julius på Balder og Hector på Brage
ditte.winkel@outlook.com

Næstformand:
John Cowen, far til Jamie på Balder
johncowen24@gmail.com

Forældrerådsmedlemmer:
Nikolai Fuchs, far til Naya på Brage og Sofie på Freja
fuchsnikolai2@gmail.com

Katja Larsen, mor til Haley på Balder
khl@outlook.dk

Pernille Franck, mor til Alex på Brage
pernille01franck@gmail.com

Personalerepræsentanter:
Irene Lange
irene.lange@fredericia.dk

Connie Lubek
connie.lubek@fredericia.dk
 

Bilag

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Valhalla vil med fokus på det enkelte barn være en institution, hvor læring, viden og livsglæde er i centrum for både børn, forældre og personale. Det betyder, at vi er en daginstitution, der lægger vægt på, at:

 • Børn oplever gode læringsmiljøer, hvor der er plads til forskelligheder.
 • Forældre deler viden om deres barn og bliver inddraget i barnets læring og udvikling.
 • Personalet har fokus på det enkelte barn og børnegruppen og reflekterer over egen praksis samt indgår i dialog og vidensdeling med hinanden og forældrene.
Feedback