Kulturbørnehaven Gades Gård

Kulturbørnehaven Gades Gård

Velkommen til Gades Gård

Vi er en kulturkreativ daginstitution, der ligger i et hyggeligt gårdmiljø.Vi har en dejlig legeplads i to niveauer, hvor vi ønsker at skabe små rum i det store. Legepladsen betragter vi som en ekstra stue i det fri.

I Gades Gård er her ”højt til loftet”, og vi arbejder løbende med at udvikle udelivets tilbud og legemuligheder. Vi prioriterer at skabe små legerum både ude og inde, så børnene har mulighed for at fordybe sig i mindre grupper. 

De 12-14 yngste børn er i Kravlegården. Om formiddagen deltager vuggestuen (alt efter alder) i resten af husets fælles aktiviteter, men børnene er tilknyttet en gruppe for sig selv. På Farveladen og Krystalden er børnene blandet i alderen 2-6 år. Børnene er tilknyttet en primær gruppe, men kan færdes i hele huset. Stuerne er indrettet med forskellige tilbud, så barnet kan søge hen på den stue, hvor han/hun har lyst til at lege. Vores køkken, som også er vores fællesrum, bliver ligeledes brugt til leg.

Værkstedet

Værkstedet har en særlig central plads i forhold til mødet med mange forskellige materialer. Værkstedet skal være inspirerende, og materialerne skal være tilgængelige. Det skal ligeledes være et miljø, der vækker børnenes nysgerrighed på, hvad man kan opnå med de forskellige materialer og redskaber.

Tæt på by og natur

Vi ligger tæt ved byen, volden og stranden, som vi ofte benytter os af. Gades Gård er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Kreativitet i højsædet

Vi er en profilinstitution, og i hverdagen betyder det, at vi har særlig fokus på den kultur kreative udvikling. Vi samarbejder fire gange om ugen med Den Kreative Skole. Det betyder, at børnene, fra de er ca. 2 år, deltager i et fast hold. De forskellige hold går sammen med faste voksne en gang om ugen ned på Den Kreative Skole og får kvalificeret undervisning. Det koster ikke ekstra at få denne undervisning.​

Kom og besøg os!
 • ​Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? 
 • Er du interesseret i at se og høre mere om Kulturbørnehaven Gades Gård?

Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

Vores telefonnummer er 7210 6510

 

Personalet

I Gades Gård:

 • er der ansat uddannede pædagoger, medhjælpere samt studerende. Vi har desuden folk i mini-flex-job.
 • er vi en blanding af kvinder og mænd, og vi vægter forskelligheden højt.
 • har vi i perioder folk i f.eks. aktivering, EGU-elever eller skolepraktik.
 • har vi ansat en ernæringsassistent i køkkenet. Hun står for at lave vores frokostmåltid.
 • har vi også en havemand, som hjælper med at holde vores udeområde.

Gades Gård har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.

Det kulturkreative

I Gades Gård arbejder vi med kreativitet på flere måder. Vi ønsker at understøtte den kreative udvikling, da vi mener, at man kan træne, lære og udvikle kreativitet. Det er vigtigt, at det starter tidligt.

Tendenserne i samfundet er, at kreativitet er det mest efterspurgte, når erhvervsledere skal rekruttere medarbejdere. Kreativitet er ligeledes vigtig for udvikling af demokrati: Evnen til at sætte sig i en andens sted samt at kunne se muligheder, hvor der umiddelbart er begrænsninger.

Når vi bruger ordet kreativitet, er det ikke kun produktet, der er interessant, men også selve processen i at komme frem til denne løsning. Udvikling, læring og dannelse er alle i spil i kreative processer.

Målet i Gades Gård er at gøre børnene livsduelige. Børnene skal tro på sig selv og turde gå over kanten. Vi skal i Gades Gård understøtte børnenes selvtillid og selvværd. Med troen på sig selv skal børnene vide, hvem de selv er for at kunne begå sig i et fællesskab.

Gennem fortælling og læsning vil vi styrke børnenes fantasi. Herved styrkes deres forestillingsevne, der fremmer evnen til afvekslende tænkning. Det er vigtigt at kunne forestille sig noget, der endnu ikke er. Børn bruger ligeledes deres forestillingsevne til at komme gennem svære situationer. Nogle forskere mener, at børnene skal roses for deres “løgnehistorier”. I personalegruppen vil vi arbejde med dette, så vi får det til at give mening hos os.

Danmark har brug for “hittepåsomhed”. Vi er afhængige af, at vi ikke bare kopierer produkterne. Vi vil derfor gennem vores pædagogiske aktiviteter inddrage børns hittepåsomhed. Legen er vigtig i forhold til udviklingen af kreativitet. Her kan hittepåsomhed og indbildningskraft blive udfordret af andre børn. Børn, der er i dyb leg, vil senere score højt på divergent tænkning. Jo mere variation og udbygning, der er i forestillingslegen, desto mere kreativ er barnet.

Voksnes betydning for kreativ udvikling

Miljøet og de voksne omkring barnet har stor betydning for barnets udvikling af kreativitet. Børnene har brug for voksne, der understøtter deres ideer, hjælper dem med at sætte handling på, så ideerne bliver udfoldet. Personalet skal altså skabe rammerne for børnenes leg. De skal overveje, hvornår de går bagved, foran eller ved siden af legen. De voksne skal dele deres viden med børnene, de skal undre sig sammen. De skal være sammen med voksne, der ved noget og brænder for det (som feks. naturen, affald, farver m.m.) Personalet skal lære børnene at iagttage omverdenen.

De voksne skal i såvel hverdagsrutiner, børnemiljøet og gennem aktiviteter understøtte børnenes selvværd og selvtillid gennem den anerkendende tilgang. Det kræver koncentration og nærvær samt klare mål og rammer i kreative processer. Det er de voksne, der skal sikre, at børnene får disse rammer.

De voksne skal selv være livsduelige. De skal hvile i sig selv, vise initiativ og møde børnene i situationen.

Personalet skal:

 • træne børnene i at spille roller og have fantasivenner
 • kunne lide forandringer, så de kan stimulere børnene til at prøve nye ting
 • skabe tryghed, da angst dræber kreativitet
 • være kreative og turde gå nye veje
 • kunne gå foran, men ikke forstyrre for hurtigt.
 • tilbyde materialer og den viden, der er brug for i legen.

Livsglæde og optimisme skal gennemsyre institutionen. Der skal være lys i øjnene!

Madordning

"Vi har som forældre til børn i Gades Gård det store held, at vi har en helt fantastisk madordning. Vi har været så heldige i en del år at have fuldkostordning, da vi har byens bedste madmor i Alice. Hun laver lækker økologisk mad, meget forskellig mad. Nogle gange får man helt selv lyst til at komme til frokost sammen med børnene.

Min oplevelse er, at det styrker børnene i sammenhold, da alle får det samme at spise, og derved er alle villige til at spise ting, som de normalt ikke får derhjemme. Det er super godt.

Huset dufter ofte af mad, og børnene kan følge med i, hvordan maden tilberedes, da det er et åbent køkken.

Man medbringer selv to stk. frugt pr. dag,eller hvad der er svarer til 2 stk. pr. dag, f.eks. gælder en vandmelon for et par dage."

På vegne af forældrerådet Formand Mads Veje

Dagligdagen

Kl. 7.00-7.30 Morgenmad
Vi åbner Gades Gård kl. 7.00 og hygger os i køkkenet. Børnene kan selv medbringe morgenmad indtil kl. 7.30. Det er vigtigt, at maden er spiseklar. For børn under 2 år er der mulighed for at varme grød i mikrobølgeovnen.
 
Kl. 7.10-8.00 Vi åbner Krystalden
Når børnene er færdige med morgenmaden, leger vi her.
 
Kl. 8.30-9.00 Frugt og brød
Vuggestuen spiser frugt på stuen. Børnehavebørnene spiser i køkkenet.
 
Kl. 9.30-11.00 ”Åbent hus” og tid til nærvær
Her er der mulighed for aktiviteter i hele huset og på legepladsen. Vi spiller spil, tumler, læser, leger rundt omkring i huset eller arbejder i værkstedet. Hvis vi arbejder med et tema, sker det i dette tidsrum.
 
Kl. 8.45-13.30
I dette tidsrum går der 4 gange om ugen en gruppe til Den Kreative Skole. To gange om ugen mødes de ældste: En dag på den Kreative skole og en dag med fokus på at blive skoleparat.

Kl. 11.00-12.00 Frokost
Vi holder samling på stuerne, hvor vi synger, læser historie med fokus på sprogtilegnelse og selvværd. Herefter spiser vi den mad, der er tilberedt af vores køkkenassistent i vores eget køkken. Vi har fælles madordning og får vand til maden. Vi spiser gerne udenfor, hvis vejret tillader det.

Kl. 12.00-14.00 Middagsstunden
De mindste puttes til en middagssøvn. De store børn leger på legepladsen.

Kl. 14.00-15.00 Eftermiddagsmad
I dette tidsrum vågner de små. Vi spiser alle eftermiddagsmad og leger på stuerne. Dørene til stuerne er i tidsrummet 14.00-15.30 lukkede for at give ro. Der vil fortsat være mulighed for at lege andre steder efter aftale.

Kl. 15.00-17.00/16.30 Eftermiddag i Gades Gård
Vi leger inde eller ude. Ca. kl. 15.45 samler vi børnene på en stue eller på legepladsen, mens resten af huset lukkes af.

Vi lukker kl. 17.00/16.30

Årets gang

​I Gades Gård arbejder vi med forskellige temaer i løbet af året.

Forældreråd

Forældrerådet er et forum, hvor vi har mulighed for en dybere drøftelse af livet i Gades Gård. Rådet består af forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant samt Dorthe, der som leder i Gades Gård har det forkromede overblik.


Vi mødes ca. 5 gange årligt og taler om alt fra lavpraktiske udfordringer til pædagogiske principper. Det kan f.eks. være børnenes indbyrdes færden, iPad-politik, ferieplanlægning, økonomi og kommunikation. Rådet står derudover for den årlige fotografering af børnene samt sociale arrangementer som f.eks. sommerfest og julehygge.

Hvis du ønsker, at forældrerådet tager bestemte temaer op til debat, så tøv ikke med at henvende dig til et medlem af rådet.

Forældreråd Gades Gård

Formand
Mathias Henningsen
Tlf. 2012 2203
Mathias.henningsen@still.dk

Lars Knudsen
Tel. 2859 8221
thekejls@hotmail.com

Gitte Graugaard
Tel. 2154 1807
gittegraugaard@yahoo.com

Suppleant
Majken Jørgensen
2084 3212
majkenluise@gmail.com

Personalerepræsentant
Tina O. Hansen
Tlf .7210 6510
Tina.o.hansen@fredericia.dk

Suppleant personalerepræsentant
Line Gjerlev
Tlf. 7210 6510
Line.Gjerlev@fredericia.dk

Pædagogisk leder
Dorthe S. Andresen
Tlf.72 10 65 10
dorthe.andresen@fredericia.dk

Distriktsleder
Hanne Bramm
Tlf. 4116 7760
hanne.bramm@fredericia.dk

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling.

Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Vi arbejder med hverdagslivstemaerne: 

 • Alsidig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

 

Grupper

Kravlegården
​Kravlegården er Gades Gårds tilbud til de 12 -14 yngste børn i huset.

Her vægter vi tryghed, omsorg og nærvær. Vi bruger god tid på indkøring af nye børn, så børnene i trygge rammer kan udvikle sig. Vi ser hvert barn som et unikt menneske, men arbejder samtidig med at barnet udvikler sig socialt.

I dagligdagen vælger vi at dele børnene op i mindre grupper efter alder, udvikling, aktivitet og behov. Vi understøtter børnenes selvværd og deres udvikling ved at lave pædagogiske aktiviteter med motorik, udeliv, leg, sprog (sanglege, rim og remser, læse bøger) samt ved at følge børnenes spor. Vi arbejder med børnenes selvhjulpenhed, de øver sig i at spise selv, kravle op og ned af stole, puslebord og i krybber.

Vi arbejder målbevidst på at gøre overgangen til børnehaven så blid som muligt. Det gør vi ved at lave aktiviteter sammen med børnehaven og ved at gå på ”besøg”.

Vi vægter et godt forældresamarbejde ved at tilbyde startsamtale, en opfølgning efter ca. 3 mdr., samt et overleveringsmøde. Derudover vil der altid være mulighed for en samtale, hvis enten forældrene eller personalet finder det vigtigt. I det daglige har vi et tæt samarbejde og dialog f.eks. omkring børnenes søvn, mad, udvikling og trivsel.

 
Farveladen
​Farveladen har børn i alderen 2-6 år. Antallet af børn på stuen varierer afhængig af børnenes alder.

 Farveladen har et stort vindue ud til Gades Gårds parkeringsplads, og det bliver derfor ofte brugt til ”vinke-vindue”.

Vi arbejder med at tilbyde aktiviteter på tværs af stuerne, og børnene vil derfor opleve, at de ofte skal på tur, til undervisning på Den kreative Skole, i værkstedet eller udenfor. Farveladen er derfor børnenes base, det er her børnene kan søge tilbage for at finde tryghed og genkendelighed.

Stuen er indrettet med et stort grupperum, samt et lille tilstødende rum med mulighed for at lukke af. I vores store rum har vi forsøgt at inddele i mindre ”rum” for at give mulighed for, at børnene kan fordybe sig i leg uden at blive forstyrret. Vi har særlig mange spil - spil styrker børnenes sociale kompetencer, de lærer om regler, aftaler, vente på tur samt at tabe og vinde. De fleste spil har derudover læring om tal, mængder, bogstaver, farver, dyr eller andet.

På Farveladen er det tilstødende rum indrettet med ”puderum”, der giver rig mulighed for udvikling af især grovmotorikken. Vi har mulighed for at udbygge den aktivitet med særlige motorikartikler, samt udvide det til også at være udenfor eller i vores fællesrum.

De voksne på Farveladen er meget glade for musik, og vi har guitaren hængende på væggen, så den er tilgængelig. Vi synger meget, fagtesange der styrker børnenes motorik og hånd-øje-koordination, sanglege der indbyder til dans og kropslig udfoldelse - og sang er altid med til at udvikle den sproglige udvikling.

Om formiddagen er dørene mellem Farveladen og Krystalden som oftest åbne. Det vil sige, at de børn, der ikke deltager i de strukturerede aktiviteter, har mulighed for at lege på tværs af stuerne og med de børn, de har lyst til, altså fri leg. De kan gå i køkkenet og spise frugt. Selv om der er frit valg for børnene, vil vi gerne have, at de bliver afleveret på deres egen stue. På den måde har vi set hinanden i øjnene og haft mulighed for dialog omkring barnets trivsel.

De børn, der ikke skal i Storegruppen, mødes til samling på henholdsvis Krystalden og Farveladen og spiser sammen på stuen til frokost. Om eftermiddagen spiser hele stuen sammen.

Vi lukker døren mellem kl. 14.00-15.30. I det tidsrum vil vi gerne give ro og mulighed for nærvær og fordybelse. Der vil dog som altid være mulighed for at gå på de andre stuer efter aftale.

Krystalden
​Krystalden har børn i alderen 2-6 år. Antallet af børn på stuen varierer afhængig af børnenes alder. 

Stuen ligger centralt i huset, og det er ofte denne stue, vi åbner på. Vi er sammen her indtil ca. kl. 7.45-8.00.

Vi har et stort vinduesparti med en bænk under, der bruges som vinkevindue af alle børn indtil kl. 8.00 og herefter af Krystaldens børn. Vinduet er et populært legested, hvor man kan holde øje med, hvornår ens venner kommer i børnehave og lege med Fisher-Price.

Vi arbejder med at tilbyde aktiviteter på tværs af stuerne, og børnene vil derfor opleve, at de ofte skal på tur, til undervisning på Den Kreative Skole, i værkstedet eller udenfor. Farveladen og Krystalden er derfor børnenes base, det er her børnene kan søge tilbage for at finde tryghed og genkendelighed.

Stuen er indrettet med et stort grupperum samt et lille tilstødende rum med mulighed for at lukke af. Vi har forsøgt at skabe små rum i rummene, så børnene kan fordybe sig i deres leg. Det gør vi ved hjælp af gulvtæpper, sækkestole, hyggekrog med bøger og mulighed for stille tid.

Vi lægger stor vægt på konstruktionslege og har forskellige legetøjsmuligheder til børnenes lege.
 Vi har mange forskellige puslespil, Lego til både de store og små, og vores populære Brio-togbane står nærmest aldrig stille.

På Krystalden er det tilstødende rum indrettet med fantasifulde malerier på væggene, et skab der på magisk vis kan trylle alle børnene væk! Der er udklædningstøj, diskolys og musik, og der er indrettet en dukkekrog. Alt sammen rammer der giver mulighed for forestillings- og rollelege, morgenfester og teateroptræden. Lege der er med til at styrke de sociale kompetencer, krop og bevægelse, sprog og kulturelle udtryksformer.

Om formiddagen er dørene mellem Farveladen og Krystalden som oftest åbne. Det vil sige, at de børn, der ikke deltager i de strukturerede aktiviteter, har mulighed for at lege på tværs af stuerne og med de børn de har lyst til, altså fri leg. De kan gå i køkkenet og spise frugt. Selv om der er frit valg for børnene, vil vi gerne have, at de bliver afleveret og så vidt muligt sagt farvel på deres egen stue. På den måde har vi set hinanden i øjnene og haft mulighed for dialog omkring barnets trivsel.

De børn, der ikke skal i Storegruppen, mødes til samling på henholdsvis Krystalden og Farveladen og spiser sammen på stuen til frokost. Om eftermiddagen spiser hele stuen sammen.

Vi lukker døren mellem kl. 14.00 og 15.30. I det tidsrum vil vi gerne give ro og mulighed for nærvær og fordybelse. Der vil dog som altid være mulighed for at gå på de andre stuer efter aftale.

Storegruppen
​Året før børnene skal i skole, kommer de i vores Storegruppe. Det betyder, at børnene to gange om ugen er samlet og deltager i aktiviteter, der er særligt rettet mod de ældste børn, samt at de dagligt har samling på tværs af stuerne og spiser som én gruppe i køkkenet.

To dage om ugen er de samlet og laver pædagogiske aktiviteter, der er tilpasset deres behov og udvikling eller har særlig fokus på overgangen til skole.

Den ene dag laver vi aktiviteter: Det kan være projekter, der støtter deres finmotorik med henblik på skrift og skriveretning. Det kan også være lege, hvor de understøttes sprogligt med henblik på deres fonologiske opmærksomhed og dermed bliver parate til at læse. Det kan også være ture i nærmiljøet eller længere væk, der kan udvide deres omverdensbevidsthed. I sommerhalvåret bruger vi en del tid i vores byhave (grow your city), hvor vi lærer om naturen, respekt for de levende organismer og dyrker vores egen nyttehave.

Den anden dag går vi på Den Kreative Skole, hvor vi modtager undervisning i sang, musik og dans. Forløbet er særlig tilrettelagt for at styrke børnenes selvværd, selvstændighed og sociale færdigheder.
 Vi afholder særlige skoleoverleveringssamtaler, hvor vi videregiver alt, hvad vi ved om barnets potentialer og kompetencer, oplysninger der med forældrenes samtykke bliver videregivet til skolen for på den måde at knytte den røde tråd mellem daginstitution og skole.

Vi håber herigennem at give dem de bedste forudsætninger for en succesfuld skolestart.

Feedback