Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin.

Indmeldelse skal ske i det ønskede fritidstilbud, eller der hvor barnet er indmeldt.

Forskellene i taksterne på hhv. 0-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, hvorfor personaleressourcerne fordeles herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt eller ej i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Takster

TAKSTER PR. 1. JANUAR 2018

Priserne er pr. måned. Juli måned er betalingsfri, medmindre man ønsker sommerferiepasning, som koster 500 kr. pr. uge.

0-2. klasse

  • Heldagsplads 1.840,00 kr.
  • Eftermiddagsplads 1.225,00 kr.
  • Morgenpasning 775,00 kr.

3. klasse

  • Heldagsplads 1.095,00 kr.
  • Eftermiddagsplads 730,00 kr.
  • Morgenpasning 455,00 kr.

4-6. klasse

  • 3 dage: behov for 3 dage om ugen 360,00 kr.
  • 5 dage: behov for hele ugen 465,00 kr.

4-6. klasse Junioraftenklub

  • 2 dage om ugen 100,00 kr.

Fra 7. klasse til 18 år

  • Ungemiljø Gratis
Tilskud og rabat

Fripladstilskud 2018

Indtægt (årlig indkomst)​ ​Betaling i pct. af fuld takst
Under kr. 173.801​ 0 %​
Mellem kr. 173.801 - 177.653​ 5 %​
Mellem kr. 177.654 - 539.799​ Betalingen øges med 1 % pr. 3.584 kr.’s indtægtsstigning​
 Fra kr. 539.800 og derover​ Fuld takst ​

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med kr. 7.000,- for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 60.801.

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk

Feedback