Takster for fritidstilbud

Se takster og tilbud fordelt på klassetrin. Priserne er gældende pr. 1. januar 2017.

Indmeldelse skal ske i det ønskede fritidstilbud, eller der hvor barnet er indmeldt.

Forskellene i taksterne på hhv. 0-2. klassetrin, 3. klassetrin og 4-6. klassetrin er baseret på, at jo ældre børnene bliver, jo mere selvhjulpne er de, hvorfor personaleressourcerne fordeles herefter.

Der er som udgangspunkt ikke mad- eller frugtordning med i prisen for fritidstilbuddet. Det er op til det enkelte fritidstilbud at vurdere, om der tilbydes mad/frugt eller ej i fritidstilbuddet. Ved en eventuel ordning skal man som forældre forvente en mindre egenbetaling.

Her på siden kan du også læse om modulændringer.

Takster

Priserne er pr. måned. Juli måned er betalingsfri, medmindre man ønsker sommerferiepasning, som koster 500 kr. pr. uge.

0-2. klasse

 • Heldagsplads 1.810,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 1.205,00 kr.
 • Morgenpasning 760,00 kr.

3. klasse

 • Heldagsplads 1.075,00 kr.
 • Eftermiddagsplads 720,00 kr.
 • Morgenpasning 445,00 kr.

4-6. klasse

 • 3 dage: behov for 3 dage om ugen 355,00 kr.
 • 5 dage: behov for hele ugen 455,00 kr.
 • Morgenpasning 445,00 kr.

4-6. klasse Junioraftenklub

 • 2 dage om ugen 100,00 kr.

Fra 7. klasse til 18 år

 • Ungemiljø Gratis
Tilskud og rabat

Fripladstilskud 2017

Indtægt (årlig indkomst)​ ​Betaling i pct. af fuld takst
Under kr. 170.101​ 0 %​
Mellem kr. 170.101 - 173.869​ 5 %​
Mellem kr. 173.870 - 528.199​ Betalingen øges med 1 % pr. 3.584 kr.’s indtægtsstigning​
 Fra kr. 528.200 og derover​ Fuld takst ​

Hvis familien har flere børn under 18 år i hjemmet, nedsættes beregningsgrundlaget med kr. 7.000,- for hvert barn udover det første.

For reelt enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 59.492.

Læs mere om reglerne for søskenderabat på www.borger.dk

Ændring af modul

Ønsker du at ændre dit barns modul, skal du melde tilbage til fritidstilbuddet med nedenstående varsel

 • Er det til et dyrere modul, kan det gøres med dags varsel
  • Ændring fra morgen- og eftermiddagsplads til heldagsplads
  • Ændring fra 3-dagsplads til 5-dagsplads
 • Er det til et billigere modul, kan det gøres med 1 måneds varsel inden d. 1. i en måned
  • Ændring fra heldagsplads til morgen- og eftermiddagsplads
  • Ændring fra 5-dagsplads til 3-dagsplads
Feedback