Parkering i Fredericia

Her finder du information om blandt andet betalingsparkering, månedskort og beboerlicenser
I Fredericia Kommune er der både gratis- og betalingsparkering.

Se en oversigt over parkeringspladser i Fredericia
Parkeringshus – Domus Axel (gratis parkering)

Ved parkering i P-huset, Domus Axel må køretøjet højst være 2,0 meter, og tidsbegrænsningen er:

 • 3 timers tidsbegrænsning fra 9-17 i hverdagene og 9-12 på lørdage.

Indkørsel til parkeringshuset er placeret i Købmagergade, hvor der også er udkørsel til.

Der er også udkørsel til Prinsessegade.

Betalingsparkering

Fredericia Kommune har betalingsparkering på følgende pladser:

 • Rådhus Nord (indkørsel v. Jyllandsgade)
 • Rådhus Syd (indkørsel v. Sjællandsgade)
 • Bülows Plads
 • Madsby Parken
 • Østre Strand

Find parkeringspladserne i vores kortoversigt

Det koster 8 kr. i timen i blå zone og 12 kr. i timen i rød zone.

En p-billet til blå zone gælder på alle p-pladser i blå zone. En  p-billet til rød zone gælder i både blå og rød zone.

Til midnat bliver man automatisk tjekket ud i tilfælde af, at man ikke selv har gjort det. På en hverdag vil der således kun blive trukket penge frem til kl. 17 og på lørdage frem til kl. 12. Parkerer man natten over, skal der tjekkes ind senest kl. 9 næste morgen. Ønsker man at undgå dette, kan man i stedet vælge at betale kontant.
 

Mobilbetaling

Det er nu muligt at betale med din mobil for parkering på kommunens betalingsparkeringspladser.

Vi har indgået aftaler med EasyPark, ParkMan og ParkPark. Det er op til den enkelte bilist at vælge hvem man ønsker at betale igennem. Download deres app's, så kan du læse om deres betalingsordning. Fredericia Kommune modtager herefter betaling fra den valgte udbyder. Kommunen får kun den timetakst, der gælder for pladsen.

Du kan selvfølgelig fortsat betale med enten kort eller mønter som hidtil. Mobilbetalingen er et ekstra tilbud.

Handicapparkering

Handicapparkering kræver, at du er indehaver af et handicapparkeringskort. Kortet giver dig ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser.

Dit handicapparkeringskort skal altid ligge synligt i forruden på bilen, så man kan læse hele kortets forside udefra.
 
Hvis du parkerer på et offentligt område med et handicapparkeringsskilt i forruden gælder disse regler:

Du må parkere:

 • I højst 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågaden, hvor ærindekørsel er tilladt. Man må ikke overtræde standsningsforbud. P-skiven skal indstilles.
 • I højst én time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt. P-skiven skal indstilles.
 • Tidsubegrænset på steder, hvor én, to eller tre timers parkering er tilladt - med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I det tilfælde, så skal du overholde tidsbegrænsningen og indstille p-skiven.
 • Biler med handicapparkeringsskilt parkerer gratis i alle p-båse i Fredericia Kommune. Du kan bestille handicapparkeringsskiltet her.

Hvis du parkerer på en plads reserveret til handicappede, kan du som udgangspunkt parkere frit, så længe din parkering ikke strider mod lokale skilte og regler.

Hvis handicapparkeringspladsen er reserveret til ét eller flere specifikke køretøjer, er det de eneste, der lovligt må holde på pladsen.


Ansøgning om handicapparkeringspladser på offentlige veje og private fællesveje
 
For at ansøge om en afmærkning af en handicapparkeringsplads med handicapsymbol skal du bruge et ansøgningsskema. Det kan du finde under bilag nederst på siden.
 
Du skal udfylde skemaet så fyldestgørende som muligt og fremsende en kopi af dit handicapparkeringskort. Vi skal bruge alle oplysningerne for at kunne godkende din ansøgning. 
 
Du er velkommen til at sende en skitse over den ønskede placering eller andre yderligere kommentarer sammen med din ansøgning. 
 
Du skal være opmærksom på, at vi kun kan etablere pladsen, hvis de trafikale forhold tillader det, og ansøgningen skal dokumentere et særligt behov.
 
Ved afmærkning af parkeringspladser med handicapsymbol er det Fredericia Kommune, der udfører, vedligeholder og fjerner afmærkningen, når det bliver aktuelt. 
 
Du skal printe, udfylde og indsende din ansøgning til os vedhæftet i mail til gitte.hansen@fredericia.dk eller som brevpost til Fredericia Kommune, Trafik & Natur, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. Gitte Hansen. 
 
Vi gør opmærksom på, at når handicapparkeringspladsen er markeret, kan alle med et invalideskilt parkere på handicapparkeringspladsen. 
 

Ansøgning om handicapparkeringsplads på private parkeringspladser eller veje (ved boligselskaber).
 
Kontakt Hjælpemidler & Kommunikation på 72 11 33 76 i hverdage mellem kl. 9-10.
 

Bilag

Månedskort og beboerlicens

For at bestille månedskort og beboerlicenser, henviser vi til www.fredericiaparkering.dk.

Parkeringstilladelse – håndværkere

Hvis du er håndværker

 • Hvis du skal udføre reparationsarbejde eller anden form for byggearbejde, som kræver tungt materiel eller lignende, har du mulighed for at søge om en parkeringstilladelse ved Borgerservicecentret på Rådhuset.
 • Hvis du skal udføre et sådant arbejde i et område inden for voldene, hvor der er tidsbegrænset parkering, har du mulighed for at søge om en såkaldt tidsubegrænset parkeringstilladelse, således at du kan parkere hele dagen i en af de afmærkede p-båse.
 • Hvis du skal udføre et sådant arbejde i gågadesystemet, skal du søge om en parkeringstilladelse til parkering i den pågældende gågade. Vær opmærksom på, at det kræver særlige hensyn at parkere i gågadesystemet, og der er tilsvarende særlige restriktioner, der skal overholdes.

Vær opmærksom på, at din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Navn på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Mobilnummer på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Registreringsnummer for køretøjet og oplysning om, hvilket køretøj, der er tale om (personbil, varevogn, lastbil el.lign.)
 • Hvis du også skal anvende trailer, skal der desuden oplyses registreringsnummer for traileren
 • Oplysning om den adresse, hvor du skal udføre arbejdet
 • Oplysning om typen af arbejde på adressen
 • Oplysning om den periode, du har brug for tilladelsen.

Selvbetjening:
Du kan ansøge ved at sende en mail til borgerservicecentret på adressen:

parkering@fredericia.dk

- eller ved at ringe til Borgerservicecentret via kommunens hovednummer tel. 7210 7000. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte en medarbejder i Borgerservicecentret på samme telefonnummer.

Bemærk at det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet fra dag til dag, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Du bliver kontaktet fra Borgerservicecentret, når parkeringstilladelsen er klar. Den kan enten afhentes i Borgerservicecentret eller tilsendes via mail.

Parkeringstilladelse - indflytning/udflytning i gågaden - for borgere

Hvis du er borger og skal flytte enten ind eller ud til/fra en adresse inden for voldene, skal du alt efter beliggenheden have en parkeringstilladelse hertil:

 • Hvis du skal flytte til eller fra et lejemål i et område inden for voldene, hvor der er tidsbegrænset parkering, har du mulighed for at søge om en såkaldt tidsubegrænset parkeringstilladelse, således at du kan parkere hele dagen i en af de afmærkede p-båse i det tidsrum, hvor flytningen foregår.
 • Hvis du skal flytte ind eller ud fra et lejemål i gågadesystemet, skal du søge om en parkeringstilladelse til parkering i den pågældende gågade. Vær opmærksom på, at det kræver særlige hensyn at parkere i gågadesystemet, og der er tilsvarende særlige restriktioner, der skal overholdes.

Vær opmærksom på, at din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på den person, som søger om tilladelsen
 • Adresse
 • Mobilnummer på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Registreringsnummer for køretøjet og oplysning om, hvilket køretøj, der er tale om (personbil, varevogn, flyttebil el.lign.)
 • Hvis du også skal anvende trailer, skal der desuden oplyses registreringsnummer for traileren
 • Oplysning om, hvilken adresse du skal flytte ind eller ud fra/til.
 • Oplysning om den periode, du har brug for tilladelsen.

Selvbetjening

Du kan ansøge ved at sende en mail til borgerservicecentret på adressen:

parkering@fredericia.dk

- eller ved at ringe til Borgerservicecentret via kommunens hovednummer tel. 7210 7000. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte en medarbejder i Borgerservicecentret på samme telefonnummer.

Bemærk at det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet fra dag til dag, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Du bliver kontaktet fra Borgerservicecentret, når parkeringstilladelsen er klar. Den kan enten afhentes i Borgerservicecentret eller tilsendes via mail.

 

Parkering af motorcykler

Du må ikke parkere din motorcykel på fortove inden for tættere bebyggede områder.

Du må gerne parkere uden for tættere bebyggede områder, så længe der er mulighed for at komme forbi.

Når du parkerer din motorcykel i områder med tidsbegrænset parkering, kan man af gode grunde ikke indstille en P-skive. De samme regler om at overholde tidsbegrænsning på parkering gælder også motorcykler, og P-vagten laver ventilkontrol på motorcyklerne, hvis den holder parkeret, hvor der er tidsbegrænsning.

Hvis du parkerer motorcyklen på en betalings-parkeringsplads, skal du trække en p-billet og tage billetten med dig. P-billetten skal du gemme. Hvis man får en p-afgift (den bliver sat fast på motorcyklen – normalt fastgjort med elastik omkring gashåndtaget) skal du kunne dokumentere, at du har betalt.

Afgiften vil du efterfølgende få refunderet. P-vagten vil ud fra sin liste over, hvor mange pladser, der er betalt for det pågældende tidspunkt, forsøge at vurdere, om der er betalt for motorcyklen, inden der udskrives en afgift.

Bekendtgørelse om parkering i Fredericia Kommune

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Fredericia Kommune

I medfør af færdselsloven § 92, stk. 1, nr. 1, og § 92 c, stk. 4, samt lov om offentlige veje § 107, stk. 2, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b bekendtgøres herved med samtykke fra Sydøstjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Fredericia Kommune.

Samtlige regler i denne bekendtgørelse finder kun anvendelse inden for tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler.
 

 § 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg og påhængskøretøjer med en totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 6 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved særlig afmærkning.

    Stk. 2. Campingvogne må ikke parkeres i mere end 24 timer medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§ 2. I områder afgrænset med parkeringstavle, der tilkendegiver betalingsparkering, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for det pågældende områder.

    Stk. 2. En gyldig parkeringsbillet kan benyttes til flere parkeringer inden for samme takstområde eller i takstområder med lavere takst. En gyldig parkeringsbillet kan også overdrages til og benyttes af andre bilister.

§ 3. En gyldig parkeringsbillet skal anbringes synlig nederst ved forruden.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. marts 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse om standsning og parkering i Fredericia Kommune af 1. juni 2012.

Feedback