Trafiksikkerhed

I Fredericia kommune arbejder vi løbende med at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. I perioden fra 2013-2017 er Fredericia desuden Trafiksikkerhedsby.

Hvert år reviderer Fredericia Kommune sin trafiksikkerhedsplan, og vi forholder os til alle lokaliteter, som vi er gjort opmærksomme på, men prioriterer efter særlige parametre. Alle henvendelser vedrørende Trafiksikkerhed, som kræver uddybende analyser, tager vi med og vurderer i forbindelse med den årlige revision af planen.

Trafiksikkerhedsplanen præsenteres årligt for Miljø- og Teknikudvalget.

 

Egenfinansierede projekter på offentlige veje

Teknisk Udvalg har besluttet at gøre det muligt at etablere egenfinansierede projekter på offentlige veje under følgende grundlæggende principper. 
 

  • Vi imødekommer langt de fleste ønsker i boligområder, men stiller krav til projekternes kvalitet og effekt.
  • På offentlige veje varetager Trafik & Natur myndighedsopgaven, projektering og tilsyn med henblik på at understøtte udbredelsen af trafiksaneringer.
  • På private fællesveje varetager Trafik & Natur også myndighedsopgaven, men ansøger skal varetage projekteringen.

Fredericia Kommune varetager den efterfølgende vedligehold af trafiksaneringer på offentlige veje.

På private fællesveje er det de ansvarlige for vejens vedligehold, der også skal varetage det fremtidige vedligehold af trafiksaneringer.

I afsnittene nedenfor, kan du læse mere om egenfinansiering af trafiksaneringsprojekter på offentlig vej.

Trafiktællinger

Hvert år foretages en række trafiktællinger, som viser blandt andet hastighed og belastning på forskellige veje i kommunen.

Tællingerne bliver blandt andet brugt i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens veje, samt til vurderinger i forbindelse med henvendelser omkring høj fart.

Tællingerne udføres forår og efterår, og kun i bestemte perioder. Herunder ses et kort med de tællinger som i dag er tilgængelige.

Trafiktællinger kan ses på dette kort

 

Prikken viser placeringen af tællingen, og indholdet vises ved at trykke på "info" ikonet, i venstre hjørne. Herefter trykkes på prikken.

Indholdet af tællingen åbner i en selvstændig boks. For at se alt indholdet i denne boks, eller for at flytte rundt på den, er det nødvendigt at trykke på ikonet "Afkobl indhold". Ikonet er placeret længst til venstre af de tre ikoner i det øverste højre hjørne.

Kan du ikke finde en tælling eller har du ønsker om en ny så kontakt annika.aarhus@fredericia.dk

 

 

 

Feedback