Byggeri

Går du med planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om?

Når du skal bygge, er der mange regler du skal overholde. Har du tænkt på:

  • Om dit byggeprojekt kræver en tilladelse fra kommunen?
  • Hvad du skal vide og undersøge før byggeriet sættes i gang?
  • Om du skal sende noget til kommunen?
Ansøgning efter nyt bygningsreglement BR18

BR-18 er et helt nyt bygningsreglement, der er opbygget anderledes end de foregående, og ejeren bliver selv er ansvarlig for opfyldelse af de tekniske bestemmelser.
Det betyder, at du i de fleste tilfælde skal have fat i en rådgiver til at hjælpe dig med dit byggeprojekt.

Vi anbefaler altid, at du og din rådgiver kommer forbi til en gratis forhåndsdialog, så vi kan hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, inden I indsender byggeansøgningen.

BR-18 medfører, at kommunen som udgangspunkt ikke længere skal foretage teknisk byggesagsbehandling, men alene undersøge, om dit byggeri overholder forskellige andre love, og vurdere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, dvs. placering og omfang af byggeriet i forhold til naboer m.v.

Dog vil kommunen i en overgangsperiode som alternativ til en certificeret rådgiver, kunne tilbyde at lave teknisk byggesagsbehandling af de bærende konstruktioner og af de brandmæssige forhold ud fra dit projekt.

Når du søger byggetilladelse, skal rådgiveren bl.a. hjælpe dig med at indplacere dit byggeri i den korrekte konstruktions- og brandklasse, og med at erklære hvilke tekniske forhold, dit byggeri er omfattet af.

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde det til kommunen og indsende dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser. Her vil du også ofte have brug for din rådgiver.

Har du spørgsmål, eller vil du booke en forhåndsdialog, så ring på tlf. 7210 7838.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening.

Det ansøgningsmateriale, du skal uploade sammen med ansøgningen, afhænger af, hvad du søger om. Se derfor under den relevante byggetype.

Husk alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet.

Tegninger skal uploades som pdf-dokumenter.

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse Husk at du som ejer har ansvaret for at indsende alle de rigtige oplysninger.

Bilag

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. Det afhænger af, hvad du søger om, hvor meget vi behandler. For nogle typer byggeri (f.eks. enfamiliehuse og småbygninger) har du selv ansvaret for at overholde de tekniske forhold, og med mindre du søger en dispensation, behandles de tekniske forhold derfor ikke af kommunen.

Hvad sker der med min ansøgning?

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

  • Mandag - onsdag kl. 9-15
  • Torsdag kl. 9-17
  • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad siger loven?

I Bygningsreglementets kapitel 2.2 er der fastsat en generel byggeret. Herunder er byggeretten beskrevet, med henvisning til de relevante kapitler i Bygningsreglementet.

Hvad er byggeretten?

Byggeretten er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten har krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent (kapitel 2.2.1), etageantal og højdeforhold (kapitel 2.2.3), og grundstørrelse (kapitel 2.2.2).

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

  • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (kapitel 2.2.3.2)
  • Sommerhuse i sommerhusområder (kapitel 2.2.3.3)
  • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (kapitel 2.2.3.4)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunalbestyrelsen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd.

Byggeretten gælder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Kan dit byggeri ikke overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at fravige byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, laver Fredericia Kommune en helhedsvurdering (kapitel 2.3) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

Som et led i helhedsvurderingen, skal der foretages partshøring af naboerne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet.

Feedback