Demokrati- og Borgerudvalget - 04-04-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 04-04-2017

Godkendt.

Punkt 2 Udkast til borgerpanelundersøgelse om frivillighed (Lukket)

Punkt 3 Oplevelseshjemmesiden - status fra projektgruppen

Sagsresumé

Demokrati- og Borgerudvalget bevilligede på møde den 7. marts 2017 340.000 kr. til udvikling af en oplevelseshjemmeside samt app. Udvalget får på mødet en status fra projektgruppen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Cirka kl. 16.45 giver Jeppe Tarp fra projektgruppen en status på udviklingsprocessen - herunder:

 

-  Præsentation af udkast til design

-  Status på tilbagemelding fra eksterne og interne interessenter

-  Drøftelse af sidens navn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 04-04-2017

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget besluttede, at hjemmesiden skal hedde ”Det sker i Fredericia”.

Punkt 4 Status - udvikling af Rådhusplads og forhal (Lukket)

Punkt 5 Eventuelt (Lukket)

Feedback