Demokrati- og Borgerudvalget - 07-03-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 7 marts, 2017 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé




Sagsbeskrivelse:




Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 07-03-2017

Godkendt.

Punkt 2 Drøftelse af rammerne for flytteanalyse 2017 (Lukket)

Punkt 3 Drøftelse aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget 2017

Sagsresumé

Demokrati- og borgerudvalget har ønsket at drøfte aktiviteter og initiativer i forbindelse med kommunalvalget 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Aktiviteter til at øge valgdeltagelsen

Siden strukturreformen har valgdeltagelsen været dalende, og tendensen er den samme i Fredericia, som i landets øvrige kommuner. I Fredericia Kommune faldt valgdeltagelsen dengang med ca. 19 %. Fra 84 % til 65 %. Den svageste valgdeltagelse i Fredericia Kommune er i Indre by og Søndermarken. KL’s kort viser, at Søndermarkens lave valgdeltagelse mere præcist hidrører fra etagebyggerierne i Vestbyen.

 

I forbindelse med seneste valg iværksatte KL og Økonomi & Indenrigsministeriet en kampagne, som skulle bidrage til at øge valgdeltagelsen, bl.a. for unge under 30, indvandrere samt socialt udsatte borgere. Der blev i den forbindelse brugt en del penge, som visse steder var givet godt ud, og andre steder ikke. Fredericia Byråd drøftede dengang en sag omkring mobile valgsteder (valgbusser til uddannelsesinstitutioner), men forslaget blev nedstemt.

 

Silkeborg Kommune lavede i 2013 en kampagne, hvor de bl.a. anvendte følgende tiltag: valgmøder for unge, visning af dilemmafilm, mulighed for unge at fortælle om deres drømme til et kamera (indslagene blev delt på youtube), debatter med byråd og de unge, forældrekampagne, valgfestival med musik, mobilt valgsted, digital kandidattest og breve og postkort til de unge med opfordring til at stemme. Der blev brugt godt 600.000 kr. på kampagnen. Resultatet var at stemmedeltagelsen for unge mellem 18 og 30 steg fra 48,7 % til 60,7 %.

 

KL har afholdt inspirationsmøder for kommunerne om dette emne ultimo 2016, hvor Fredericia Kommune har deltaget. Der forventes flere initiativer fra denne side. Det ordinære valgbudget rummer ikke plads til særlige initiativer, hvorfor finansieringen skal findes særskilt.

 

Se bilag – oplæg fra KL samt andre kommuner.

 

Aktiviteter på valgdagen

Der er i Fredericia Kommune tradition for, at der afholdes valgcafé på valgaftenen. Indtil nu er valgcaféen blevet afholdt på Rådhuset, men det er ikke længere muligt, da Rådhuset nu er valgsted. En alternativ location kunne være gymnasiet. Her er er der tilstrækkelig plads, og det er byens største valgsted.

 

Der er behov for en drøftelse af placering, indhold, deltagere samt rammerne for den kommende valgcafé samt evt. forslag til andre aktiviteter på valgdagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at udvalget drøfter aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget 2017.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 07-03-2017

Drøftet.

Punkt 4 Oplevelseshjemmeside

Sagsresumé

Demokrati- og Borgerudvalget har ønsket at understøtte og markedsføre de mange aktiviteter og tilbud, der allerede eksisterer i Fredericia Kommune og give borgere og gæster et overblik over kommunens mange tilbud. Demokrati- og Borgerudvalget sætter gang i udviklingen af en hjemmeside www.oplevfredericia.dk, der skal give et samlet og let tilgængeligt overblik på tværs af forskellige platforme (mobil, tablet og computer).

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia har over de seneste år oplevet en rivende udvikling i antallet af arrangementer og oplevelser i kommunen. Der er kommet gang i byen med mange nye aktiviteter for byens borgere og gæster – alt fra foredrag på biblioteket til koncerter i Tøjhuset. Samtidig er der sat gang i en række spændende projekter, der på hver sin måde udvikler Fredericia midtby og lokalsamfundene.

 

Med alle de mange spændende aktiviteter er der behov for at give Fredericias borgere og gæster fra ind- og udland et nemt og let tilgængeligt overblik over, hvad man kan opleve i Fredericia.

 

Demokrati- og Borgerudvalget har i budget 2017 fået til opgave at facilitere ”udvikling af ny teknologi og online markedsføring af Fredericias mange tilbud til vores borgere. ”

 

Det anbefales Demokrati- og Borgerudvalget at igangsætte arbejdet med at etablere en ny oplevelseshjemmeside www.oplevfredericia.dk, der skal samle tilbud i Fredericia Kommune ét sted. Hjemmesiden skal bruges som platform for markedsføring af Fredericias mange kvaliteter og aktiviteter og tiltrække flere til – både lokale borgere og tilrejsende gæster.

 

Hjemmesiden vil trække data direkte fra Kultunaut og samtidig få indhold fra Kultur og Idræt og fra relevante samarbejdsorganisationer. Den mobiloptimerede hjemmeside vil give den bedste brugeroplevelse, uanset om man planlægger aktiviteter hjemme fra computeren eller på mobilen, når man er på farten. Det vil også være en mulighed at bruge indholdet i en app, så man altid har de mange tilbud lige ved hånden.

 

Eksempler på indhold:

 • Kommende aktiviteter – alt fra koncerter til foredrag.
 • Beskrivelse af faste attraktioner – alt fra Trelde Næs til Grow Your City
 • Skiftende temaer – f.eks. vinterferie, 6. juli, Halloween m.m.
 • Temaer for bestemte målgrupper – f.eks. kunstinteresserede, friluftsinteresserede mm.

 

I forbindelse med projektet etableres en arbejdsgruppe med centrale aktører i Fredericias kultur- og foreningsliv, der hver især bidrager til, at hjemmesiden altid er opdateret med et bredt udbud af kulturelle tilbud. De enkelte aktører skal have mulighed for at oprette nye arrangementer direkte på siden.

 

Efter udviklingen af hjemmesiden, skal driften af hjemmesiden og koordinering af indhold varetages af Kultur og Idræt i samarbejde med arbejdsgruppen.

 

Aktørerne kunne f.eks. være:

 • Tøjhuset
 • Biblioteket
 • Fredericia Shopping
 • Fredericia Teater
 • MesseC

Økonomiske konsekvenser

Budget til etablering af hjemmeside, samt projektledelse:

 • 100.000 kr. - design og etablering af hjemmeside.
 • 50.000 kr. - fotos hjemmeside.
 • 138.000 kr. – midlertidigt ansat projektleder 1.3.2017-30.6.2017.
 • Der udarbejdes et tilbud på en tilhørende app.

 

288.000 kr. samlet udgift. Dertil kommer eventuelle udgifter til en app.

 

Den videre drift varetages af Kultur og Idræt inden for budgettet.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget bevilliger 288.000 kr. til udvikling af www.oplevfredericia.dk

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 07-03-2017

Godkendt som indstillet. Udvalget godkendte endvidere, at der suppleres med en webbaseret app, således at der samlet set bevilliges 340.000 kr. til udvikling af hjemmeside samt app.

Punkt 5 Drøftelse af henvendelser (Lukket)

Punkt 6 Orienteringer (Lukket)

Feedback