Demokrati- og Borgerudvalget - 16-06-2018

Dagsorden
Dato:
Lørdag, 16 juni, 2018 - 10:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2 Bæredygtige lokalsamfund og fremtidens nærdemokrati med fokus på borgerdialog og borgerinvolvering

Sagsresumé

 

Under overskriften Bæredygtige lokalsamfund og fremtidens nærdemokrati drøfter Demokrati- og Borgerudvalget sammen med borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd og byrådsmedlem og medlem af Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune, Marie Skødt temaerne borgerdialog og borgerinvolvering.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Nutidens borgere ønsker at have indflydelse på politiske beslutninger, som påvirker deres kommune, lokalsamfund og hverdagsliv. Både politikere og forvaltning arbejder dagligt for at imødekomme dette ønske, men spørgsmålet er, hvordan man på bedste vis griber borgerinvolvering og borgerdialog an? Hvordan får man skabt veldefinerede rammer for borgerinvolvering og –dialog – både generelt, men også specifikt, når de lokale ildsjæle ønsker at føre projekter ud i livet?

 

Under overskriften ”Bæredygtige lokalsamfund og fremtidens nærdemokrati” drøfter Demokrati- og Borgerudvalget sammen med borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd og byrådsmedlem og medlem af Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune, Marie Skødt muligheder, udfordringer og dilemmaer i borgerdialog og borgerinvolvering, herunder ideer og bud på, hvordan man får etableret nye dialogskabende metoder og rammer for deltagelse.

 

Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia Kommune fik i 2016 til opgave at forny ”Byrådets spørgetid”, og udvikle en mere levende dialogform, hvor både kommunens borgere og byrådet kunne få mulighed for dialog i øjenhøjde. På den baggrund indførte man i en forsøgsperiode et nyt koncept ”Byrådets Træffetid” – 25 minutters cafétid før hvert byrådsmøde, hvor kommunens borgere fik mulighed for at komme i direkte dialog med byrådspolitikerne om politiske og samfundsmæssige emner i et afslappet og uformelt miljø. Forsøgsperioden udløb med udgangen af 2017, og ved evalueringen har det vist sig, at denne dialogforum ikke er optimal.

 

Siden 2016 har to af årets byrådsmøder i Fredericia Kommune foregået, som borgerdialogmøder, der afholdes ”ude af huset”, eksempelvis hos en af de lokale virksomheder. Der er i den forbindelse afprøvet forskellige metoder, og forskellige temaer har været løftet. Den generelle tilbagemelding fra de deltagende er, at de synes, at det fungerer godt, og det er et godt forum både at blive hørt og komme i dialog med byrådspolitikerne om relevante emner.

 

På det seneste af byrådets borgerdialogmøder var demokrati på dagsordenen med følgende undertemaer: Borgerdialog, Bliv Hørt!, og Ildsjæle – tillid og succes. Her fik politikere og forvaltningens repræsentanter flere gode pointer og synspunkter med tilbage, som udvalget skal arbejde videre med, og som bl.a. også kan danne grundlag for den nærværende dialog mellem Haderslev, Middelfart og Fredericia kommuner på Folkemødet.

 

Borgerne fremhævede gennemgående,

 

-  at de ønsker at blive inddraget tidligere i beslutningsprocesser,

-  at de ønsker flere af byrådets borgerdialogmøder,

-  at de ønsker flere dialogmøder - herunder åbne udvalgsmøder om konkrete og aktuelle emner,

-  at udvalgene kunne have deres egen ”spørgetid”,

-  at de ønsker, at mødetidspunkter varierer, så fx også børnefamilier kan deltage i debatten,

-  at de ønsker plenumdebatter med politikerne – også når det ikke er valgtid,

-  at de ønsker et fokus på, hvordan kommunen og lokale frivillige ildsjæle på bedste vis kommunikerer og samskaber, når lokale projekter skal føres ud i livet,

-  at de ønsker, at der tænkes bredere i relation til demokrati – demokrati skal bringes ud, så alle har mulighed for at være med,

-  at der generelt skal være en god, nem og gennemsigtig kommunikation med kommunen og politikerne, og

-  at det huskes, at Facebook er en god platform til information om kommunen og deling af de gode historier, men mest er til de unge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at udvalget sammen med udvalgets gæster drøfter succeser, erfaringer og nye ideer i relation til

 

1)  Mødeformer og dialogskabende metoder.

 

2)  Landsbyens ildsjæle og borgerinvolvering.

Punkt 3 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback