Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsejendomme til salg

Fredericia Kommune har også en række ejendomme på salgslisten. Det drejer sig både om centralt beliggende byejendomme placeret inden for voldene, som er velegnede til privat udlejning, liberale erhverv og administration, og om ejendomme nær større indfaldsveje, som er velegnede til servicevirksomhed og lettere industri. Også i rekreative områder nær skov og strand har kommunen ejendomme til salg. Vores bygningsteknikere har det dybe kendskab til ejendommenes tilstand og de tekniske installationer, og de kan derfor give en grundig teknisk gennemgang af relevante bygninger samt rådgive i forbindelse med den fremadrettede anvendelse og eventuel ombygning. 

  • Aktuelle ejendomme til salg i kommunen

(Der er pt. ingen ejendomme til salg i Fredericia Kommune)

Erhvervsjord i udbud

Erhvervsgrund på ca. 7.850 m2 beliggende på Vesterballevej udbydes til salg

Fredericia Kommune udbyder herved en erhvervsgrund beliggende på Vesterballevej til salg. Grunden udgør et samlet areal på ca. 7.850 m2, og er beliggende på del af matr. nr. 4 le Erritsø By, Erritsø, jf. kortbilag.

Grunden er i henhold til lokalplan nr. 209A udlagt til erhvervsformål.

Grunden udbydes til en mindstepris på 160,00 kr./m2 ekskl. moms, men inkl. tilslutningsafgift til kloak.

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Udvikling, telefon 7210 7601, mail: jens.andersen@fredericia.dk

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Udvikling, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund ved Vesterballevej”, således at tilbuddet er Strategisk Udvikling i hænde senest den 05.06.2017 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme.

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse.

 

 

 

Bilag

Feedback