75 år med fuld fart over feltet

Den 8. oktober kan ungdomsskolen i Fredericia fejre deres 75 års jubilæum

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men i 75 år har den lokale ungdomsskole tilbudt undervisningsaktiviteter for byens unge i alderen 14 til 18 år.

”Ungdomsskolen har gennem alle tider været en god base for at skabe venskaber og netværk på tværs af alder, interesser og skoler. Det er her nye interesser bliver testet af i trygge rammer, og det er her, der bliver skabt nye venskaber. I ungemiljøerne bliver der i dag arbejdet målrettet på, at de unge tager ansvar for alt, hvad man kan og skal tage ansvar for – lige fra planlægningen af aktiviteter og til at passe på rammer og inventar. Og sidst men ikke mindst, så lære man at tage ansvar for hinanden og behandle hinanden godt og respektfuldt uanset, at alle er forskellige”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen.

Formålet med datidens ungdomsskole var at give unge mulighed for et skole- og fritidstilbud i forlængelse af skoledagen. I de første år efter ungdomsskolens start valgte drengene ofte at deltage i håndværksfag, og pigerne gik til syning, barnepleje og madlavning.

Ungdomsskolen har igennem alle årene forsøgt at tiltrække unge i aldersgruppen til fag og aktiviteter, som de unge havde interesse for. I 1960-1980 var det typisk håndværksfag og Marthaskole som tiltrak de unge. I 1990 og årene fremefter var det ud over fag som træsløjd, keramik, førstehjælp og elektronik også outdoor-aktiviteter, som kano- vildmarkstur til Sverige og knallertkøreskole, der blev tilbudt i ungdomsskolen.

Efter 1991 kom der en ny lovgivning om ungdomsskolehold, og her blev det muligt for byrådet at tilbyde skoletilbud, som var nødvendig for at gennemfører kommunens ungdomspolitik. Nye fag som undervisning af unge indvandrere, computer-weekend, konfirmand og graffiti så dagens lys. Ungdomsskolen blev også inddraget i Den Fri Ungdomsuddannelse, Ungdomsklassen og Unge på Sporet i årene, der fulgte.

I 2014 blev der oprettet et nyt ungemiljø på hver af de 4 distriktsskoler og disse ungemiljøer blev oprettet under ungdomsskolen.

Fra skoleåret 2015/2016 besluttede byrådet, at ungdomsskolen og 10. klasse skulle have fælles ledelse og bestyrelse. Med denne sammenlægning blev UngFredericia en realitet og alle aktiviteter blev samlet på Mosegårdsvej i Fredericia.

UngFredericia er i dag ansvarlig for fritidsundervisningen, ungemiljøerne, 10’ende, naturbasen, knallertkøreskolen, Lyng Rollespil, talenttilbud, Ungecafe og aktiviteter i De Orange Haller.

Faktaboks
Ungdomsskolen under UngFredericia tilbød i skoleåret 2016/2017 undervisning i:
•    Lektiehjælp
•    Unge hjælper unge
•    Parkour
•    Knallertundervisning
•    Kanoinstruktør
•    Maskinmester
•    Aktivitetstilbud på Frederiksodde Skolen
•    Drama og billedkunst
•    Ungecafe
•    Ungekonferencen
•    Rollespil
•    Naturaktiviteter
•    Knallertværksted
•    Sårbare unge

 

Feedback