Byrådsvalg

Tirsdag den 21. november 2017 er der valg af 21 medlemmer til byrådet i Fredericia Kommune. Samme dag er der valg af medlemmer til regionsrådet i Region Syddanmark.

Afstemningen begynder kl. 08.00 og slutter kl. 20.00. Afstemningsstedet vil fremgå af valgkortet.

Hvem kan stemme?
Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen og har enten:

 • statsborgerskab i Danmark (dansk indfødsret),
 • statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol,
 • statsborgerskab i Island eller Norge,
 • eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen (Danmark, Grønland eller Færøerne).

Du har ikke valgret, hvis du er frataget din retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (er umyndiggjort).
Du har ikke valgret, hvis du ikke har dansk statsborgerskab, og:

 • ikke kan udsendes af landet, selv om opholdstilladelsen er bortfaldet,
 • har fået afslag på ansøgning om opholdstilladelse.
 • er udvist ved endelig dom eller afgørelse.
 • eller er indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner efter tilflytning til landet.

Hvem kan opstille som kandidat?
Du kan opstille som kandidat til kommunalvalg (byrådet), hvis du er valgbar:

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du skal have fast bopæl i opstillingskommunen.
 • Du skal være statsborger i Danmark, et andet EU-land, Island eller Norge, eller du skal have haft uafbrudt ophold i Danmark i mindst tre år. Betingelsen skal være opfyldt på fredagen 43 dage før valgdagen.

Du er ikke valgbar, hvis du er frataget din retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (er umyndiggjort).
Du er ikke valgbar, hvis du ikke har dansk statsborgerskab, og:

 • ikke kan udsendes af landet, selv om opholdstilladelsen er bortfaldet,
 • har fået afslag på ansøgning om opholdstilladelse,
 • er udvist ved endelig dom eller afgørelse,
 • eller er indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner efter tilflytning til landet.

Du kan ikke være medlem af byrådet, hvis du er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af kommunale råd. Afgørelse herom træffes af Valgbarhedsnævnet.

Opstilling
Hvis du ønsker at stille op som kandidat til byrådsvalget, skal du beslutte, hvordan du opstiller. Du kan:

 1. opstille alene,
 2. opstille på et partis liste,
 3. opstille på en borgerliste udenfor partierne.

I alle tre tilfælde skal du skrives på en kandidatliste med en række oplysninger. Hvis du opstiller alene, skal du selv udfylde kandidatlisten. Hvis du vil opstille for et parti eller en borgerliste, skal du skrives på dennes kandidatliste.

Kandidatlister
Kandidatlisten er en særlig formular, som udleveres af Team Jura i Fællessekretariatet på rådhuset.

Udfyldte formularer skal afleveres til Team Jura i Fællessekretariatet på rådhuset senest tirsdag, den 3. oktober 2017 kl. 12.00. De kan tidligst afleveres tirsdag, den 19. september 2017.

En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 stillere, der er vælgere i kommunen.

Kandidatlister, der opnåede valg til byrådet ved sidste valg og stadig 9 uger før det kommende valg er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan fremover fritages fra kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Disse kandidatlister skal være indleveret til Team Jura i Fællessekretariatet senest tirsdag, den 19. september kl. 12.00 og kan tidligst indleveres tirsdag den 5. september 2017.

Liste- og valgforbund
Kandidatlister kan støtte hinanden i listeforbund og valgforbund.

Blanketter til anmeldelse af listeforbund og valgforbund kan fås i Team Jura, Fællessekretariatet, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia. De udfyldte blanketter skal indleveres til Team Jura i Fællessekretariatet på rådhuset senest mandag den 9. oktober kl. 12.00.

Valgplakater må ophænges fra lørdag den 28. oktober kl. 12, jf. gældende regler.

Brevstemmer kan afgives fra tirsdag den 10. oktober til fredag den 17. november 2017.

Mere information på internet
Under Læs også finder du mere information om kommunalvalget den 21. november 2017.
 

 

Feedback