Faste læger på plejecentre giver færre indlæggelser

Aftale er på plads - fra 1. oktober bliver fem praksislæger fast tilknyttet plejecentre i Fredericia Kommune

Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Social- og Omsorgsudvalget har på den baggrund nikket til, at Fredericia Kommune indgår en aftale med fem af byens praksislæger om at starte en lokal ordning op fra 1. oktober 2017.

”Vi har haft en god dialog med praksislægerne i byen, og jeg er glad for, at nu har fundet en lokal model for samarbejdet, som borgerne i Fredericia kan få stor glæde af. Vi starter op på fem enheder fordelt på byens plejecentre med henblik på udrulning til alle plejecentrenes enheder og botilbud i Voksenservice”, siger Henning Due Lorentzen, formand for Social- og Omsorgsudvalget.

Erfaringer fra et pilotstudie viser nemlig, at det er muligt at forebygge indlæggelser, genindlæggelser, korttidsindlæggelser og forbedre medicinhåndteringen på plejecentre, hvis der er læger fast tilknyttet centrene. I forsøgsperioden vil der være fokus på samarbejde og kompetenceudviklingen af personalet, så de kan hjælpe og støtte borgerne endnu bedre.

”Der er store fordele ved at få en fast tilknyttet læge til plejecentrene, især hvis der er sammenfald med, at den pågældende læge også varetager den sundhedsfaglige vejledning. Gensidigt kendskab til hinanden, borgere, læge og personale imellem er basis for et fagligt løft til gavn for den enkelte borger. Vi vil løbende følge op på kvaliteten for borgerne i forbindelse med ordningen”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Fredericia Kommune har indgået en aftale med fem af byens praksislæger, og ordningen bliver startet op den 1. oktober 2017 på 3 etager på Othello, en enhed på Øster Elkjær, en enhed på Hybyhus.

”De praktiserende læger får nu mulighed for at være fast tilknyttet til ét plejehjem. At være dedikeret til et plejehjem, anser jeg for et gode. I nært samarbejde med personalet giver det en bedre pleje for beboerne, og samtidig smidiggør det kontakten mellem plejehjemspersonale og lægen. På mange måder en win-win-situation”, siger praktiserende læge Mogens Zarling, der har sagt ja til at være med i ordningen.

Der vil løbende blive fulgt op på ordningen, og den første evaluering vil blive lavet i januar 2018.

 

Feedback