Længe ventede cykelstier i Taulov indvies

Cykelstier på Adelvej i Taulov skal sikre en tryg forbindelse for skolebørn og beboere i området

Fredericia Kommune har igennem en årrække haft stort fokus på cyklisme og trafiksikkerhed, og kommunen kan nu glæde sig over endnu en strækning med cykelstier.

Denne gang gælder det Adelvej i Taulov, der er den primære vej fra motorvejen ind til byen. Taulov er i de senere år vokset, og et helt nyt boligområde inkl. dagligvarehandel er kommet til i den østligste del af byen. Det nye boligområde har især tiltrukket børnefamilier, og de nye stier vil give cyklister en sikrere vej til blandt andet skole, arbejde og sportsaktiviteter.

Steen Wrist Ørts, der er formand for By- og Planudvalget i Fredericia Kommune, fortæller:

”I Fredericia Kommune ønsker vi naturligvis løbende at forbedre trafiksikkerheden – og dermed borgernes tryghed – på vejene. Jeg er derfor rigtig glad for, at cykelstierne på Adelvej nu er klar til at blive taget i brug. Vi forventer, at stierne vil øge brugen af cykler, så de tohjulede bliver det foretrukne transportmiddel i den daglige transport til skole, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og indkøb. På den måde skulle der gerne blive mindre biltrafik både på Adelvej og de tilstødende veje”.

Yderligere tiltag på vej
De 1,75 meter brede cykelstier på Adelvej går fra rundkørslen ved motorvejen og hen til Tingvejen – en strækning på i alt 1,2 km. Stierne er en opgradering fra de hidtidige cykelbaner på vejen, der ikke skabte tilstrækkelig tryghed blandt cyklisterne. Trods fartdæmpende tiltag har der på strækningen været problemer med for høj hastighed blandt bilisterne.

Adelvejs nye cykelstier er blot et af flere prioriterede anlægsprojekter i Fredericia Kommunes Cykelstikatalog 2017. I løbet af efteråret vil stien mellem Morbærvej og Højdedraget få ny asfalt, og der vil blive sat fire nye sæt stibomme op på strækningen.

Vær med til at indvie cykelstierne
Cykelstierne på Adelvej indvies mandag den 18. september kl. 9, og alle er velkomne. Arrangementet finder sted ved Fakta, Adelvej 63, hvor udvalgsformand Steen Wrist Ørts vil holde tale, og ca. 200 elever fra Fjordbakkeskolen vil synge. Der vil efterfølgende være forskellige cykelaktiviteter for de fremmødte, og der vil blive budt på boller, saft og kaffe.

 

Feedback