Landzonetilladelse til lovliggørelse af 4 stk. shelters, på adressen Brandsøvej 33A, 7000 Fredericia.

Klagefristen udløber onsdag den 11-10-2017.

Fredericia Kommune har den 11-09-2017 meddelt landzonetilladelse efter planloven til lovliggørelse af 4 shelters, på ejendommen matr. nr. 15a Skærbæk By, Taulov, beliggende på Brandsøvej 33A, 7000 Fredericia.

Bilag

Feedback