Et mærkbart og varigt løft på ældreområdet

Med 4.6 mio. kr. ekstra om året fra finanslovsforliget har Fredericia Kommune nu mulighed for at give et mærkbart og varigt løft til ældreområdet

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Fredericia Kommunes får 4.6 mio. kr. fra puljen, og pengene er øremærket til en bedre bemanding i hjemmeplejen og kommunens plejecentre.  
 
”Det glæder mig, at vi med de ekstra midler, vi får til ældreområdet allerede fra i år, har mulighed for at give et mærkbart og varigt løft på ældreområdet i Fredericia. I udvalget ønsker vi at styrke forholdene for beboerne på vores plejecentre, så det gode liv bliver understøttet dag, aften og weekend. Derfor vil vi især prioritere flere hænder til plejecentrene”, siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.

Formanden for Seniorrådet, Flemming Larsen, glæder sig over, at plejecentrene bliver tilgodeset denne gang.

”Vi har overfor Senior- og Handicapudvalget peget på, at vi har et stort ønske om, at aften- og weekendvagterne bliver tilført flere ressourcer, så derfor er jeg glad for og enig i, at det er det rigtige at tilgodese plejecentrene denne gang”, siger Flemming Larsen.  

Udover at ansætte flere varme hænder på plejecentrene ønsker Senior- og Handicapudvalget også at give et mærkbart løft til de mest sårbare grupper i hjemmeplejen. Det ligger rigtig fint i tråd med udvalgets arbejde med at udvikle en demenshandleplan med særligt fokus på forhold for mennesker med demens i eget hjem og deres pårørende.

Intensionen med puljen, er at midlerne i videst muligt omfang skal bruges til at opjusterer arbejdstiden for deltidsansatte i Plejen og til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

”Vi skal nu i gang med at undersøge, hvor mange deltidsmedarbejdere der ønsker at gå op i tid, inden vi kan vurdere, hvor mange nye medarbejdere, vi får brug for i Plejen for at opfylde byrådets vision om at øge livskvaliteten for vores ældre medborgere”, siger Susanne Bjerregaard Mørck.

 

Feedback