Midlertidig tilladelse til at oppumpe og udlede vand til Øsdal Bæk

Klagefrist 29. september 2017

Fredericia Kommune har den 29. august 2017 meddelt TREFOR VAND A/S midlertidig tilladelse efter Vandforsyningslovens § 20 samt Miljøbeskyttelseslovens § 28 til at oppumpe og udlede grundvand fra en indvindingsboring til Øsdal Bæk syd for Herslev. Der er 4 ugers klagefrist.

Bilag

Feedback