Millioner til nyt rådgivnings- og aktivitetscenter i Fredericia

Fredericia Kommune har sammen med Kolding Kommune modtaget 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og pårørende

Regeringen og satspuljepartierne har sat 37,5 mio. kr. af til 12-15 rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende i Danmark. Et af dem kommer til at ligge i Fredericia.

”Jeg er glad for, at vi har fået 2.500.000 kr. til at lave et rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og deres pårørende. Det er et stærkt initiativ og indsats i vores vision om et demensvenligt Fredericia. Det har fra starten været vores hensigt at skabe et demensvenligt sundhedshus, og rådgivnings- og aktivitetscentret er et meget vigtigt skridt på vejen”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.
 
Formålet er entydigt at udviklet et rådgivnings- og aktivitetstilbud med nem adgang for mennesker med demens, og deres pårørende i et samarbejde og i partnerskab med frivillige, civilsamfundet og sundhedsområdet.

”Det glæder mig, at vi har fået midler til at oprette et rådgivnings- og aktivitetscenter for demens på sundhedshuset. Det er et betydeligt løft især til yngre demente og deres pårørende samtidigt med, at det understøtter vores vision for et demensvenligt Fredericia. Jeg glæder mig og ser frem til samarbejdet med civilsamfundet, der har erklæret sig klar til at bidrage til at skabe meningsfulde aktiviteter og rammer for demente”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Rådgivnings- og aktivitetscentret for demens er et samarbejde mellem Fredericia og Kolding Kommuner. Der bliver derfor et fysisk rådgivnings- og aktivitetscenter i begge kommuners sundhedshuse og et samarbejde på tværs af kommunegrænsen om de grupper af demente og/eller pårørende. Tilbuddene på nuværende tidspunkt er få og små til for eksempel unge demente og børn af demente. Derudover vil der også blive arbejdet sammen omkring uddannelse og vidensdeling både for frivillige aktører og for ansatte. Der kommer en fælles leder for de to lokalcentre, og der laves en styregruppe med repræsentanter fra begge kommuner.

Det er planen, at samarbejdet mellem de to kommuner fortsætter også efter projektperiodens udløb, og at de deler udgifterne til de fælles aktiviteter.

Rådgivningscentret for demens bliver ud over Kolding Kommune også lavet i samarbejde Sygehus Lillebælt/Psykiatrien, SDU, UCL, Kolding Designskole, Alzheimerforeningen, Frivilligcentret, Ældresagen, Sct. Georgs Gilderne, Fredericia Idrætsefterskole, Røde Kors og Rema 1000.

 

Feedback