Misbrugsområdet ses efter i sømmene

En evaluering af misbrugsområdet skal styrke den fremtidige indsats – især over for unge

Social- og Beskæftigelsesudvalget går nu i gang med en evaluering, som går i bund med misbrugsområdet for at få viden om effekten af behandlingstilbud, og som øger fokusset på forebyggelse især over for unge.

”Vi ønsker at vende udviklingen på misbrugsområdet, og derfor har vi sat en evaluering af området i gang. Vi har kortlagt området, og på den baggrund henter vi ekstern bistand til at vurdere kvaliteten og komme med anbefalinger til, hvor vi som kommune kan styrke indsatsen” siger formanden for udvalget Peder Wittendorff Tind.

Evalueringen skal både kortlægge og afdække området, så kommunens indsats på misbruget fremadrettet bliver en forebyggende og helhedsorienteret indsats på tværs af civilsamfund og familie-, beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet.

Der kommer flere, især unge misbrugere, og det er en udvikling politikerne i Fredericia ønsker at vende. Udover evalueringen bliver der derfor også arrangeret et dialogmøde den 24. august 2018 med forældre, unge, læger og apoteker om misbrugsområdet i Fredericia. Her ønsker udvalget at lytte til, hvad dem, der er tættest på de unge og misbrug, oplever.

”Det er rigtig godt, at vi får et overblik. De bliver yngre og yngre, så vi skal have vendt udviklingen. Det gør vi kun med en målrettet indsats. Vi skal tidligere ud, og vi skal forebygge. Vi skal fange de unge så tidligt, at det ikke går galt – for hvis det går galt, bliver det svært at ændre” siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Voksenservice har kortlagt misbrugsområdet i samarbejde med Familie- og Børnesundhed, Børn og Unge og Arbejdsmarkedsafdelingen.

”Mange borgere er i kontakt med flere kommunale serviceområder. Derfor er et samarbejde omkring disse borgere på tværs af kommune og civilsamfund meget relevant”, siger formanden for Udsatterådet Bjarne Dahlmann.

Kortlægningen skal sammen med delevalueringer danne grobund for, at en ekstern samarbejdspartner kan udarbejde en endelig og samlet evaluering af misrugsområdet, der kan føre til handlingsanvisninger, som kan omsættes og implementeres i praksis.
Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at evalueringen af misbrugsområdet bliver gennemført over få måneder, da flere projekter, der er særligt stilet mod unge, skal afsluttes i december 2018. Derfor er en aftale med en ekstern samarbejdspartner allerede faldet på plads. Det bliver Psykologisk Institut, Center for Rusmiddelforskning i Århus, der vil stå for på opgaven.

 

Feedback