Tilbud til akut psykisk krise sikret i Fredericia

Dit Akuttilbud fortsætter i Fredericia

Hvad gør man, når angsten melder sig eller livet pludselig vælter, og det kan være svært overhovedet at overskue at komme ud af sengen? For mange mennesker er svaret enten ingenting, eller at udfordringerne ender med en indlæggelse, som kunne være forebygget ved en tidligere indsats tættere på hjemmet.

Et sådant tilbud har de sidste tre år været afprøvet i Fredericia. Målrettet mennesker i akut psykisk krise og med mulighed for hurtig og fleksibel hjælp. Med afsæt i det vedtagne budgetforlig for 2018 blev finansieringen til fortsættelse af tilbuddet sikret.

”Vi har haft meget flotte resultater på dette område, og mere end 600 borgere har over de sidste 3 år haft kontakt med Dit Akuttilbud. Særligt er jeg glad for at se, at 70 % af de mennesker, der har søgt tilbuddet er borgere, som ikke er kendt andre steder på det sociale område. Det betyder, at vores målsætning om at arbejde tidligt, opsøgende og forebyggende virker”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Dit Akuttilbud fortsætter på Nymarksvej i Fredericia, men er nu omdøbt til Dit Akuttilbud Fredericia. Tilbuddet er for alle borgere i Fredericia Kommune over 18 år, og vil have åbent hele døgnet, året rundt for telefonsamtaler og personlige samtaler. Det kræver ingen henvisning eller visitation at bruge Dit akuttilbud Fredericia. Alle kan komme ud for en akut psykisk krise, derfor skal have mulighed for at søge støtte med det samme.

”Det betyder, at vi rent faktisk når ud til en gruppe borgere, der ikke modtager støtte i forvejen, og vi derfor har mulighed for at yde en større forebyggende indsats. Vi kan alle blive ramt af svære perioder i livet, hvor vi har brug for nogen at tale med. Derfor giver det rigtig god mening at borgerne, i de situationer, vælger at henvende sig til Dit Akuttilbud, hvor vi lige netop har mulighed for og kompetencer til at hjælpe borgeren ud af krisen inden den forværres”, siger Annemarie Zacho-Broe, velfærdsdirektør i Fredericia Kommune.

Gode erfaringer at bygge videre på
Evalueringen af projektet har vist, at borgere, der har brugt den døgnåbne funktion og muligheden for at få hjælp ”her og nu”, har oplevet, at tilbuddet har givet dem en øget tryghed, og de er blevet understøttet i en velfungerende hverdag i eget hjem.

Dit Akuttilbud Fredericia fortsætter med at være et tilbud til alle borgere over 18 år, der oplever en akut psykisk krise.

Du kan læse mere om tilbuddet på www.ditakuttilbud.dk.

Fakta:
Over 600 borgere har benyttet Dit Akuttilbud i projektperioden, heraf var over halvdelen fra Fredericia Kommune. I projektperioden blev tilbuddet drevet i samarbejde med Middelfart Kommune.

Henvendelserne har oftest handlet om angst, følelses af håbløshed, manglende overskud, sorg eller nedtrykthed, pårørendekonflikter eller pårørende i krise og ensomhed.

Projektet stoppede i december 2017, men Dit Akuttilbud Fredericia blev forankret 1. januar 2018 og er fremadrettet til alle borgere over 18 år med bopæl i Fredericia Kommune.

Udover telefonsamtaler, personlige samtaler og udarbejdelse af kriseplaner, kan Dit Akuttilbud Fredericia tilbyde overnatning i tilbuddets trygge rammer.

Det nye telefonnummer til Dit Akuttilbud Fredericia er: 20 66 03 35.

 

Feedback