Fredericias venskabsbyer

Gennem mere end 50 år har Fredericia Kommune samarbejdet med forskellige venskabsbyer, og vi har i dag venskabsbyaftaler med seks byer.
Ilulissat - Grønland

Venskabsbyaftalen mellem Fredericia Kommune og Ilulissat Kommune går tilbage til 1962. 

Siden 1969 har der hvert år været grønlandske elever på besøg i Fredericia og nabokommunerne Middelfart, Vejle og Kolding. Ilulissat Kommune sender hvert år deres 5. klasses årgang på ophold i cirka 8-10 uger. Børnene bor hos værtsfamilier, og både de grøndlandske og de danske børn får en oplevelse for livet. 

Det er Børn & Unge, der står for opgaven, og der er også nedsat et Grønlandsudvalg.

Du kan læse mere om samarbejdet på Fredericia-Ilulissats hjemmeside
 

Kristiansund, Härnösand og Kokkola - Norden

Kristiansund, Härnösand og Kokkola er Fredericia Kommunes nordiske venskabsbyer. Venskabsbyaftalen imellem de fire nordiske byer blev lavet tilbage i 1948. Aftalen betød blandt andet, at venskabsbyerne har mødtes hvert andet år ved "Nordiske Dage"-arrangementer på skift i de fire nordiske byer.

På skoleområdet har flere skoler fra de tre venskabsbyer gennem tiderne besøgt Fredericia Kommunes skoler. Ved besøgene har forskellige arrangementer fundet sted. For eksempel sports- og musikarrangementer. 
 

Herford - Tyskland

Byen Herford blev Fredericia Kommunes venskabsby omkring 1987, hvorefter man først i 1991 udarbejdede en aftale om, hvad samarbejdet konkret skulle indeholde. 

Samarbejdsaftalen mellem Herford og Fredericia omhandlede udelukkende det officielle besøg, som fandt sted hvert andet år i henholdsvis Fredericia og Herford.

I september 2003 blev der lavet en ny samarbejdsaftale og en skolesamarbejdsaftale mellem Fredericia og Herford. I dag foregår venskabssamarbejdet primært på skoleområdet.
 

Siauliai - Litauen

Byen Siauliai er Fredericia Kommunes nyeste venskabsby. Venskabsbyaftalen mellem de to byer blev officielt indgået i 1993. 

Feedback