Budgetlægning 2018-2021

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2018-2021 behandles af Økonomiudvalget den 24. april 2017.
Tids- og aktivitetsplanen vil efterfølgende være at finde under Læs også.

Feedback