Budgetlægning 2018-2021

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2018-2021 er godkendt af Økonomiudvalget den 24. april samt af byrådet den 8. maj.
Tids- og aktivitetsplanen finder du under "Læs også".

Byrådet afholder budgetseminar d. 24. august, hvor kommunens basisbudget samt budgetforslag til 1.-behandling præsenteres.

Feedback