Budgetlægning 2018-2021

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2018-2021 behandles politisk primo 2017.
Tids- og aktivitetsplanen vil efterfølgende være at finde under Læs også.

Kontaktinformation

Økonomi og Personale

Leder af Budget og Analyse
Ina Lütken Fejring
Tlf.nr.: 25 48 19 47
ina.fejring@fredericia.dk  

Feedback