Budgetlægning 2019 - 2022

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 behandles politisk primo 2018.

Tids- og aktivitetsplanen vil efterfølgende være at finde under Læs også.

Feedback