Midlertidighed på Oasen

Områdefornyelse

I øjeblikket gennemfører Fredericia kommune områdefornyelse i Øgadekvarteret.

Øgadekvarteret er beliggende i den syd-østlige del af midtbyen, hvor det grænser op til Kanalbyen ved Lillebælt.

I årene 2017-2022 gennemfører Fredericia Kommune en områdefornyelse i kvarteret. Beboerne og aktører i kvarteret er involverede i processen og bidrager med ideer, der skal løfte kvarteret. Der arbejdes med 3 fokusområder:

  • De grønne uderum - Depotgården og Oasen
  • Forskønnelse af veje og gader, herunder bliver der kigget på affaldsproblematikken
  • Byfornyelse i de omkringliggende ejendomme og boliger.

 

Programmet godkendt i Byrådet d. 6/3-17, og d. 20/4-17 blev det godkendt af Transport-, bygnings- og boligministeriet.

Allerede i maj måned, tog det første projekt form. Et midlertidigt opholdsarela blev indrettet på Oasen. Her er det plads til fællesskab, samskabelse, hygge og nærvær med naboer.

 

Bilag

Feedback