Europa-Parlamentsvalg

Valg til Europa-Parlamentet (EP) afholdes hvert 5. år.

Næste valg afholdes i maj 2019 på en af dagene fra torsdag den 23. til søndag den 26. maj 2019.

Ved valget i 2014 afholdt Danmark valg om søndagen, hvor alle lande efter valgets afslutning samtidig optæller de afgivne stemmer.

Europa-Parlamentet (EP)

Europa-Parlamentet har pladser til 751 repræsentanter fra EUs 28 medlemslande med i alt 510 millioner indbyggere. Pladserne er fordelt efter landenes indbyggertal. Danmark har 13 medlemmer (MEP’er).

Storbritanniens planlagte udtræden af EU forventes at medføre en reduktion af det samlede antal pladser og en ny fordeling, der kan give Danmark en plads mere.

Valg afholdes hvert 5. år. Valg udskrives ikke i utide. Næste valg afholdes i 2019. Medlemslandene har forskellige traditioner for valgdage. Derfor kan landene vælge en valgdag fra torsdag den 23. til søndag den 26. maj 2019, I 2014 havde Danmark valgdag om søndagen, hvor alle lande optæller stemmer samtidig.

Efter valgdagen fordeles de danske medlemmer på parlamentets politiske grupper.

Efter valget i 2014 er de danske parlamentarikere tilknyttet fem forskellige grupper:
Socialdemokratiet > S&D (socialdemokrater).
Radikale Venstre og Venstre > ALDE (liberale).
Konservative Folkeparti > EPP-ED (konservative og kristendemokrater).
Socialistisk Folkeparti > EG-NFA (grønne og nationale mindretal).
Dansk Folkeparti > ECR (konservative EU-kritikere).
Folkebevægelsen mod EU > GUE-NGL (venstrefløjsgrupper).

Valgret

Du har valgret til Europa-Parlamentet, hvis du:

  1. har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller

  2. er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater, eller

  3. er statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Du kan afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du bor i Danmark og vil stemme til valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland eller nogen anden medlemsstat.

Den 1. juli 2016 fik personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne (tidligere "umyndiggjort"), ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

EU-borgere med bopæl i Danmark

Hvis du er statsborger i et andet EU-land og har fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere ”umyndiggjort”). Du har også ret til at stille op til EP-valget i Danmark.

Optagelse på valglisten: EU-borgere skal ansøge om optagelse på valglisten. Ansøgning skal ske i den kommune, hvor du bor. Når du er optaget på valglisten, bliver din valgret automatisk videreført til næste valg til Europa-Parlamentet.

Når du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland eller et andet EU-land.

Sletning fra valglisten: Hvis du hellere vil stemme i et andet EU-land, skal du anmode om at blive slettet på valglisten i Danmark. Du skal i så fald benytte borger.dk, se nedenfor.

Valg til Europa-Parlamentet

Klage

Du kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis du har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Indsendelse af klage skal ske senest en uge efter valget. Klagen skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren. Klagen besvares efter afgørelse i Folketinget.

Kontakt Økonomi- og Indenrigsministeriet (nyt vindue)

Feedback