Idrætsbørnehaven TaFat

Idrætsbørnehaven Ta' Fat

Velkommen til Idrætsbørnehaven Ta' Fat
Ta' fat er en certificeret idrætsbørnehave med plads til 46 børn i alderen 2-6 år. Børnene er delt op i 2 basisgrupper, Spilopper og Krudtugler. Ta´fat har en unik fysisk placering bag ved Fredericia Idrætscenter, der giver mulighed for tæt samarbejde. Vi har også et tumlerum, hvor det vilde liv udfolder sig med madrasser, ribber, klatrevæg, gynger osv. Børnene bliver vænnet til at være fysisk aktive, så det bliver en naturlig del af deres hverdag.
 
I Fredericia Kommune har man i alt 10 inklusionspladser, hvoraf to er placeret i Ta'fat. En inklusionsplads er et specialpædagogisk tilbud til børn med socio-emotionelle problemstillinger. Ta'fat er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk
 
Vores legeplads
Vores legeplads er indrettet med en lille forhave ved indgangen. Her samles vi, når vi skal lave forskellige aktiviteter ud af huset, til hallen, på tur eller ud at løbe. På legepladsen er der små og store borde/bænke sæt, hvor vi tegner, spiller, læser, leger eller hygger/snakker med en god ven. Når det er godt vejr, spiser vi frugt, madpakke og eftermiddagsmad ude.
 
Vi har et gyngeområde og et areal med græs og et par fodboldmål. Vi har også en sandkasse, der er formet af træstammer, som man kan gå rundt på. I sandkassen graver og bygger vi og laver sandkager med sandlegetøjet.
 
På legepladsen er der en skrænt med en rutchebane, et område der bliver brugt som kælkebakke, balancebomme, kolbøttestativer, udkigstårn, et bålsted og en vandbane og vandtønder, hvor man kan eksperimentere med vandet på forskellige måder. Nederst på skrænten har vi vores lille ”skov”, hvor man godt må kravle i træerne.
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Idrætsbørnehaven Ta'Fat? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

Vores telefonnummer er 72 11 34 74
Personalet

I Ta´Fat er vi 1 pædagogisk leder, 5 uddannede pædagoger, 1 pædagogmedhjælper samt en distriktsvikar, som vi deler med en anden daginstitution i distriktet. I perioder har vi ligeledes tilknyttet pædagogstuderende.

Herudover har vi løbende samarbejde med det rummelige arbejdsmarked og har således tilknyttet borgere i nyttejob, virksomhedspraktik m.v.

Pædagogisk idræt

Ta'Fat spreder glæde og bevægelse i børnenes hverdag.

Hvert år afholder vi Duathlon for de ældste børn. Her kan du se et indslag om Duathlon 2016 (indslaget starter 7.35 i klippet): DUATHLON 2016

Forældreråd
I Idrætsbørnehaven Ta´fat har vi et forældreråd, der består af fire forældrerepræsentanter og én personalerepræsentant samt den pædagogiske leder, som fungerer som referent.
 
Valg til forældrerådet sker hvert år på et forældremøde, som afholdes inden d. 15. oktober. Forældrerådet er bindeled mellem forældre og forældrebestyrelsen i distriktet. Forældrerådets primære opgave er at støtte op om dagligdagens aktiviteter og arrangementer i institutionen. Forældrerådsmøder afholdes 4 gange årligt fra kl. 19-21 og afholdes umiddelbart før forældrebestyrelsesmøder.
 

Forældrerådet i Idrætsbørnehaven Ta´Fat:
(Valgt marts 2017)

Formand:
Louise Kamilla Autzen Laursen

Næstformand:
Bianca Brodersen Callesen

Forældrebestyrelse og Fællesrådet:
Kira Milo Tromborg Møller

Medlem:
Martin Bruun Frantsen

Suppleant:
Line Brixen Hansen

Personalerepræsentant:
Lene Adamsen

Pæd. Leder og referent:
Vakant

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback