Byråd og udvalg
Her finder du information om de udvalg, der er nedsat i Fredericia Kommune
Her finder du en oversigt over andre udvalg, nævn, kommissioner, råd og nævn i Fredericia Kommune
Velkommen til Fredericia Kommunes Borgerpanel
Du kan blandt andet få hjælp til at forstå breve fra kommunen / finde ud af, hvordan du kommer videre med en konkret sag / få hjælp til en god dialog mellem dig og kommunen
Feedback