Byråd og udvalg
Her finder du information om de udvalg, der er nedsat i Fredericia Kommune
Her finder du en oversigt over andre udvalg, nævn, kommissioner, råd og nævn i Fredericia Kommune
Velkommen til Fredericia Kommunes Borgerpanel
Hos borgervejlederen kan du få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du kommer videre med en konkret sag
Feedback