Lucinahaven

Velkommen til Lucinahaven

Lucinahaven er en flexinstitution med børn i alderen 0-6 år, delt op i 4 grupper.

Vi har to vuggestuegrupper med børn i alderen 0-3 år, Frøene og Spirerne, og to børnehavegrupper med børn i alderen 3-6 år, Gul og Grøn. De ældste børn er ikke samlet i en storbørnsgruppe, men vi tilbyder forskellige spændende aktiviteter til denne kommende skolebørnsgruppe. 

Desuden har dagplejens legestue til huse hos os, Natsværmerne.

Lucinahaven har fuldkost for alle børn.
 
Lucinahaven er en del af Distriktsinstitutionen Fjordbakke.
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Lucinahaven? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

 
Vores telefonnummer er 72 10 53 40
Dagligdagen
Vi åbner kl. 6.30 i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise morgenmad indtil kl. 7.15.
 
Ca. kl. 7.15 åbner Grøn for børnehavebørnene og Spirerne for vuggestuebørnene.
 
Mellem kl. 8.30 og 9.00 spiser børnene formiddagsmad.
 
Omkring kl. 9.00-9.30 går dagens aktiviteter i gang. Det kan være planlagte aktiviteter, leg på stuen eller på legepladsen. Det kan være ture i nærområdet. Der kan også være værkstedsaktiviteter. Vi har dels et kreativt værksted, dels et træ- og naturværksted. Aktiviteterne planlægges i forhold til vores årshjul.
 
Før frokost hjælper vi hinanden med at rydde op. Det er også før frokost, at der er mulighed for at holde samling, hvor vi bl.a. synger og læser historie.
Efter frokost er der børn, der skal sove. De yngste sover i krybber og barnevogne; de øvrige sover indenfor. De børn, der ikke skal sove, går på legepladsen. Her er der mulighed for at lege. Vi har sandkasser, gynger og rutsjebane. Vi har et lille stykke natur, vi kalder Skoven. Der er bakker og mulighed for at cykle og bygge vejbaner og lave kager i sandkassen.
Eftermiddagen er primært forbeholdt fri leg.
 
Mellem kl.14 og 14.30 spiser børnene eftermiddagsmad. Børnene i børnehaven spiser i hold på kreativt værksted.
 
Sidst på eftermiddagen går grupperne sammen.
Kl.16.30 lukker Lucinahaven.
Personalet

I Lucinahaven kan du møde pædagoger, pædagogmedhjælpere, PAU-studerende, vikarer, en støttepædagog og en natur- og motorikpædagog.

Vi har også ansat køkkenassistenter og en rengøringsassistent

Ledelsen

  • Esben, pædagogisk leder ​
  • Hanne, distriktsinstitutionsleder
  • Anette, kontorassistent​
  • Lone, dagplejepædagog​
Forældreråd

Forældrerådet Lucinahaven 2014/2015

Stig Korsholm
Tlf. 3127 1672
E-mail: stigkorsholm@gmail.com

Theis Søndergaard
Tlf. 4096 3700
E-mail: theis@email.dk 

Signe Junker
Tlf. 2868 9121
E-mail: signe.junker.k@gmail.com

Randi Gammeltoft
Tlf. 2848 4828
E-mail: randigammeltoft@gmail.com

Kristian Zindurff Rønsbjerg
Tlf. 2295 1102
E-mail: kristianzr@gmail.com

Suppleanter:
Søs Dahlhus
Tlf. 2575 7907
E-mail: sd@deberventilation.dk

Charlotte Larsen
Tlf. 6019 6209
E-mail: charlotte.g.larsen@hotmail.com

Medarbejderrepræsentant:
Laila J. Rasmussen
E-mail: laila.rasmussen@fredericia.dk

Sekretær:
Pædagogisk leder Esben B. Hansen
E-mail: esben.hansen@fredericia.dk 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback